English

تماس با ما

شما میتوانید با روشهای مختلف با شرکت خدمات مهاجرتی آی تی سی تماس داشته باشید. لطفا شرایط خود و سوالهای خود را به صورت دقیق در فرم پایین صفحه وارد کنید. در صورتی که واجد شراتیط باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. شما نیز میتوانید برای ارزیابی دقیق خود با یکی از دفاتر ما در زیر تماس بگیرید.

دفاتر ما در کانادا

خدمات مهاجرتی از طریق دفتر تورونتو ارائه میشوند.

دفتر اصلی تورونتودفتر مونترال

ITC Immigration and Employment Services Inc
4789 Yonge Street, Suite 819
Toronto, Ontario
M2N0G3

Tel: 1 (416) 410-5508 and 1 (905) 707-5555
Toll-Free: 1 (888) 610-5508
Fax: 1 (905) 695-0301
Email: info@itc-canada.com

ITC Services de l'Immigration et de l'Emploi Inc
315 Place D'Youville, Suite #211
Montreal, Quebec
H2Y0A4

Tel: 1 (888) 610-5508


دفاتر ما در ایران

دفتر تهران

Tel: +9821-88661278
Fax: +9821-88872666
Email: tehran@itc-canada.com

 

سئوال خود را بپرسید:
لطفا پرسش خود را از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال کنید:
contactus@itc-canada.com