English

قبرس- برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری

این برنامه  تنها برنامه ای در اروپا است که شما می توانید از طریق آن خیلی سریع شهروند اتحادیه اروپا شوید. اگر آماده هستید تا حداقل به میزان دو میلیون وپانصد هزار یورو در ملک سرمایه گذاری کنید، لطفا با دفتر ما در تورنتو 001-416-4105508 تماس بگیرید یا به آدرس info@itc-canada.com با ما تماس حاصل نمائید.

خلاصه برنامه

در 25 می 2013 شورای وزیران اصلاحیه ای را گذراند که طبق آن دریافت حق شهروندی از طریق برنامه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تسهیل شد. این برنامه، یکی از سریعترین برنامه ها جهت گرفتن حق شهروندی و اقامت در اروپا می باشد.

شرایط

 • درخواست کننده باید گذرنامه معتبر داشته باشد.
 • درخواست کننده باید مدارکی مبتنی بر روشن بودن منبع و اصل منابع مالی اعلام شده جهت سرمایه گذاری ارائه کند.
 • درخواست کننده نباید سابقه کیفری داشته باشد
 • نام درخواست کننده نباید در لیست اشخاصی باشد که دستور غیر قابل برداشت بودن اموال آنان در حوزه اتحادیه اروپا داده شده باشد.
 • درخواست کننده باید یکی از این گزینه ها را جهت سرمایه گذاری انتخاب کند:

(1) سرمایه گذاریهای مختلط و اهداء به صندوق دولت

درخواست کنندگانی که این گزینه را انتخاب می کنند باید سپرده دو میلیون یورویی جهت خرید سهم و یا سهام شرکت سرمایه گذار دولتی ( تحت تشکیلات) داشته باشند و باید حداقل مبلغی برابر با پانصد هزار یورو به صندوق تحقیقات و فناوری اهداء کرده باشند. سرمایه گذاران باید سهم و یا سهام خود را به مدت سه سال حفظ نمایند.

(2) سرمایه گذاری مستقیم

درخواست کنندگانی که این گزینه را انتخاب می کنند باید سرمایه گذاری مستقیمی به ارزش حداقل پنج میلیون یورو با خرید اموال و داراییهایی که منبع مالی یا تجاری داشته باشند، انجام دهند. سرمایه گذاران باید برای مدت سه سال مالکیت داراییهای خود را حفظ کنند.

(3) سپرده بانکی

درخواست کنندگانی که این گزینه را انتخاب می کنند باید سپرده ثابتی به ارزش 5/000/000 یورو برای مدت سه سال در بانک قبرس داشته باشند.

(4) ترکیب گزینه های 1،2 و 3 حداقل بالغ بر پنج میلیون یورو می باشد.

(5) فعالیت های تجاری

درخواست کنندگانی که این گزینه را انتخاب می کنند باید سهامدار بوده یا مالک ذی نفع شرکت باشند و مدیریت آن شرکت باید در جمهوری قبرس باشد و حداقل پانصد هزار یورو در سال در سه سال گذشته به صندوق دولت کمک کرده باشد( مالیات بر شرکت ، VAT  و غیره)

(6) اشخاصی که سپرده آنان  در بانک قبرس یا بانکی  مشهور دچار اختلال شده است

درخواست کنندگانی که از محل سپرده خود در یک یا هردو بانک مزبور ضرری بالغ بر حداقل سه میلیون یورو دیده اند، می توانند برای دریافت حق شهروندی درخواست دهند. در صورتی که ضرر حاصل شده کمتر از سه میلیون یورو باشد، فرد می تواند اختلاف را با سرمایه گذاری اضافی در گزینه هایی که در قسمت بالا ذکر شده است، پوشش دهد.

درخواست کنندگان باید از نظر عدم وجود سوء پیشینه چک شوند.

 

مزایا

 • از طریق روند سریع شهروندی، امکان دریافت مستقیم شهروندی در زمان کوتاه 3 ماه امکانپذیر است.
 • حضور فیزیکی در مدت طی روند درخواست نامه یا پس از آن لازم نمی باشد ( تنها شرط موجود، انجام یک بازدید در هر هفت سال است).
 • شرط دانستن زبان برای دریافت حق شهروندی یا اقامت وجود ندارد.
 • اجباری برای ترک ملیت کنونی فرد وجود ندارد.
 • نرخ مالیات پایین وامکان  تجارت آزاد در محدوده اتحادیه اروپا وجود دارد.
 • حق نامحدود برای زندگی، کار و تحصیل در اتحادیه اروپا
 • حق مالکیت زمین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • موقعیت جغرافیایی راهبردی، پلی بین اتحادیه اروپا، خاور میانه و آفریقای شمالی ایجاد کرده است که سبب دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه شده است.
 • میزان کم جنایت، سیستم آموزش بسیار عالی با شمار بالای مدارس و دانشگاههای استاندارد و بهداشت و درمان در سطح رتبه یک.
 • مقصدی عالی برای گذراندن تعطیلات