English

برنامه اقامت مجارستان از طریق سرمایه گذاری

این برنامه،  هنوز یکی از کم هزینه ترین برنامه های سرمایه گذاری است که به منظور اعطای اقامت دائم یکی از کشورهای عضو شینگن تدوین شده است.

خلاصه برنامه

به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و منطقه شینگن، مجارستان بین سی کشوری می باشد که بیشترین گردشگر را در دنیا دارد. این کشور فرهنگی غنی و متنوع دارد ( از نظر تنوع در موسیقی  و فیلم تا تنوع در غذاها و ادبیات غنی است) ، خدمات درمانی آن نیز پیشرفته است و در مرکز اروپا واقع شده است. برنامه ویژه سرمایه گذاران که از این طریق اقامت دائم دریافت می کنند نیز امتیازات بسیاری را در اختیار این افراد قرار می دهد.

شرایط

  • در این برنامه ضوابطی پیرامون ثروت خالص شخصی یا تجربه مدیریتی لحاظ نشده است. با این وجود، در موارد نادری ممکن است مقامات مجارستان مصاحبه ای با متقاضی انجام دهند.
  • در طول پروسه بررسی پرونده ، شرکت سرمایه گذاری واسطه  و مقامات مجارستان استانداردهایی را جهت شناخت فرد سرمایه گذار و جلوگیری از فرایندهای پولشویی بررسی می کنند. به این دلیل، در مرحله دادن درخواست نامه، درخواست کنندگان اصلی باید مجموعه ای از مدارک استاندارد را فراهم آورند که منبع درآمد و جمع ثروت خالص شخصی آنان در آن مشخص باشد.
  • سرمایه گذاری تنها توسط شرکت های واسطه مشخصی که با دولت مجارستان قرارداد دارند انجام میشود.

 مزایا

  • رسیدگی به یک درخواست نامه برای درخواست کننده اصلی و تمام اعضای خانواده واجد شرایط وی بدون وجود شرط سفری اجباری به مجارستان صورت می گیرد.
  • به درخواستهای دریافت اقامت دائم سریع و آسان رسیدگی می شود. 
  • نیهازی به سفر به مجارستان نمیباشد. نه برای رسیدگی به پرونده تا زمان اخذ اقامت دائم و نه بعد از اخذ اقامت دائم
  • سرمایه گذاری با مبلغ بالا در سیستم تجاری مجارستان مورد نیاز نمی باشد.
  • شما به همراه خانواده خود می توانید از شیوه زندگی اروپایی و  مجاری  لذت ببرید ، امکان بهره بردن از سبک تجارت اروپایی، وضعیت تحصیلی قابل اطمینان  و ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالا در مجارستان و تمام کشورهای اتحادیه اروپا نیز وجود دارد.

روند سرمایه گذاری

روند قانونی پذیرش سرمایه مستقیم خارجی در این برنامه شامل خرید اوراق قرضه دولتی ویژه کشور مجارستان به ارزش 300000 یورو (سیصد هزار یورو) در موعد مقرر  پنج سال می باشد. در موعد پرداخت، سرمایه اصلی بدون بهره افزوده  به سرمایه گذار باز می گردد.

قانون حکم می کند که برنامه سرمایه گذاری جهت خرید اوراق قرضه توسط نمایندگی این برنامه که مورد تایید مقامات مجارستان نیز می باشند ، صورت گیرد. درعوض، نمایندگی نیز آن مبلغ را در دولت مجارستان به شکل اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری خواهد کرد. این معامله بنا بر یک قرارداد کتبی با شرکت مشخص شده انجام می شود که باید در حیطه منطقه جغرافیایی محل زندگی درخواست کننده اصلی دارای مجوز باشد. اوراق قرضه دولتی تنها به این برنامه اختصاص یافته است و قابل تجارت بصورت عمومی و در بازار ثانویه نمی باشد.

به محض اینکه سرمایه گذار از جهت امنیتی چک شد، نمایندگی یک اظهارنامه غیرقابل فسخ فراهم می کند که گواه وجود یک قرضه به ارزش اسمی سیصد هزار یورو و سررسید پنج ساله می باشد و از محل بودجه دریافتی از سرمایه گذار در حدود  45 روزی که اجازه اقامت دائم وی صادر می شود ، تامین شده است. علاوه بر هزینه سرمایه گذاری به میزان 300000 یورو، درخواست کنندگان باید هزینه تمام مراحل رسیدگی و صدور ویزا را نیز به میزان 65000 یوروپرداخت کنند.

برنامه اقامت مجارستان از طریق سرمایه گذاری پرطرفدارترین روش سرمایه گذاری برای دریافت سریع اقامت دائم یک کشور عضو شنگن و اتحادیه اروپا میباشد. برای اقدام و دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. شماره تلفن دفتر کانادا 0014164105508 می باشد. همچنین میتوانید نام و شماره تلفن خود را برای ما به آدرس info@itc-canada.com ایمیل کنید تا با شما تماس گرفته شود.