English

شهروندی کانادا

کانادا مفتخر است که یکی از با ارزشترین برنامه های شهروندی را دارد. هر ساله حدود ۱۷۰/۰۰۰ نفر شهروند کانادا میشوند.

اگر میخواهید شهروند کانادا شوید، باید:

  • مشخص کنید که آیا واجد شرایط هستید یا نه
  • برای شهروندی رسما اقدام کنید
  • اگر بین ۱۸ تا ۵۴ سال سن دارید، آزمون شهروندی را بدهید
  • اگر ۱۴ سال به بالا سن دارید، در مراسم شهروندی شرکت نمایید

برای واجد شرایط بودن برای شهروندی، باید مشخصات زیر را داشته باشید:

  • حداقل باید ۱۸ سال سن داشته باشید. در خواست شهروندی برای افراد کوچکتر بایستی از طرف والدین یا کفیل قانونی ارائه شود.
  • شما بایستی اقامت دائم کانادا را داشته باشید، و وضعیت اقامت شما زیر سوال نباشد. این بدان معنی است که قانونی بودن اقامت شما تحت بررسی نباشد و یا اینکه دستور خروج از کشور برایتان صادر نشده باشد.
  • در ۴ سال گذشته قبل از اقدام برای شهروندی، بایستی حداقل ۳ سال (۱۰۹۵ روز) در کانادا زندگی کرده باشید. بچه های زیر ۱۸ سال از این قاعده مستثنی هستند.
  • بایستی آشنایی کافی با یکی از زبانهای رسمی کانادا (انگلیسی یا فرانسه) داشته باشید.
  • سوء سابقه جنایی نداشته باشید، تحت تحقیق یا دستور خروج از کشور نباشید و شهروندی شما در ۵ سال گذشته باطل نشده باشد.
  • بایستی از حقوق و مسئولیتهای شهروندی، مانند حق رای دادن در انتخابات آگاه باشید. همچنین باید از تاریخ، ارزشها، اصول حقوقی و نمادهای کانادا اطلاع داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد شهروندی کانادا، پرسشها و پاسخهای شهروندی را بخوانید.