English

برنامه مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی (فدرال)

اگر شما یک فرد شاغل موقت خارجی یا یک دانشجوی خارجی هستید که در کانادا فارغ التحصیل شده است، شما اغلب واجد شرایطی هستید که بتوانید یک انتقال موفق از حالت موقتی به حالت اقامت دائم داشته باشید. کارگران موقت خارجی و دانشجویان بین المللی بهترین کاندیداها برای مهاجرت به کانادا (اقامت دائم ) هستند. اگر شما تحصیلات کانادایی دارید و یا تجربه کاری در کانادا دارید، آماده اقامت در جامعه کانادا هستید.

دو نوع درخواست وجود دارد که می تواند برای اقامت دائم کانادایی تحت گروه تجربه کانادایی (CEC) داده شود:

 • شاغلین خارجی موقت
 • درخواست کنندگان باید حداقل نیازهای زیر را برآورده کنند :

  • حداقل دو سال یا معادل دو سال تجربه کاری تمام وقت در یک کار مهارتی، حرفه ای یا فنی داشته باشند;
  • این تجربه را در کانادا با سرپرستی کاری مناسبی بدست آورده باشند;
  • دانش زبان انگلیسی یا فرانسه را در حد سطح حداقل مورد نیاز شغل داشته باشند; و
  • درخواست خود را در زمان کار در کانادا یا حداکثر پس از یک سال ترک کار در کانادا داده باشند.

 • فارغ التحصیلان بین المللی با تجربه کاری کانادایی
 • درخواست کنندگان باید حداقل نیازهای زیر را برآورده سازند :

  • به صورت موفق یک برنامه درسی را در حداقل دو سال تحصیلی، در یک موسسه تحصیلی آکادمیک کانادایی گذرانده باشند;
  • حداقل یک سال یا معادل آن ، تجربه کاری تمام وقت در یک کار مهارتی ، حرفه ای یا فنی داشته باشند;
  • این تجربه را در کانادا با مجوز تحصیل و مجوز کار بدست آورده باشند;
  • دانش زبان انگلیسی یا فرانسه را در یک سطح حداقل مورد نیاز آن شغل داشته باشد; و
  • درخواست خود را در زمان کار در کانادا یا حداکثر پس از یک سال ترک کار در کانادا داده باشند.

شما میتوانید در طی پروسه درخواست در کانادا بمانید. البته اگر در کانادا نمانید هم به شرط آنکه درخواست خود را قبل از یک سال پس از ترک کار داده باشید، از این روش میتوانید اقدام کنید

بر خلاف برنامه های نیروهای متخصص و کارگران ماهر یا برنامه هی مهاجرت استانی, گروه تجربه ی کانادایی از یک سیستم امتیاز دهی استفاده نمی کند. نحوه ارزیابی در این گروه بر اساس روش قبولی و ردی است. اگر نیازهای حداقل برآورده شود درخواست کننده پذیرفته می شود. درخواست کنندگان و وابستگان آنها باید همچنین معاینات پزشکی و ملاحظات مربوط به امنیت را به عنوان بخشی از پروسه ی درخواست مهاجرت کانادا بگذرانند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی فدرال، به قسمت پرسش و پاسخ مهاجرت برنامه مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی فدرال مراجعه کنید.

شرایط خود را برای مهاجرت بصورت رایگان ارزیابی کنید.