English

روند پروسه مهاجرت

ما هنگامی پروسه درخواست شما را آغاز می کنیم که  مشخصات شما را به عنوان واجد شرایط مهاجرت به کانادا، تایید کرده باشیم. ما طی این پروسه، خدمات زیر را در اختیار شما قرار خواهیم داد:

تعیین بهترین روش مهاجرتی برای شما

 دهها راه مختلف برای مهاجرت به کانادا وجود دارد و شما می توانید تحت یک یا چند روش دارای صلاحیت باشید. ما جزئیاتی را در خصوص هر طبقه بندی در اختیار شما قرار میدهیم و بر اساس اولویت های شما تصمیم خواهیم گرفت که کدام روش برای شما بهترین و مناسب ترین می باشد. این فاکتورها شامل زمان رسیدگی، هزینه های مربوطه، مقصد مورد نظر شما در کانادا یا فاکتورهی دیگر می باشد.

آماده کردن و ارسال پرونده

ما پرونده شما را به صورت تخصصی تکمیل نموده و آن را به اداره مهاجرت ارائه می کنیم. شما می توانید مطمئن باشید که درخواست شما در دست افراد با تجربه و حرفه ای می باشد.

ما برای کلیه متقاضیان نامه مکتوب و مشروحی را تهیه میکنیم که در آن توضیحات کاملی در مود سوابق شما ذکر شده است و همراه پرونده آن را ارائه میدهیم. در این نانه به طور خلاصه به شرح صلاحیت های شما می پردازیم، نقاط قوت پرونده شما را شرح میدهیم و مسائلی را که احتیاج به توضیح دارد را برای افسر مهاجرت روشن و شفاف میسازیم.

در مورد متقاضیان مهاجرت تجاری، یک طرح اولیه تجارت و کسب و کار را تهیه میکنیم و به همراه درخواست متقاضی جهت اقامت دائم در کانادا ارائه می کنیم.

در خصوص درخواست متقاضیان در روش نیروهای  متخصص  و کارگران ماهر، با همکاری شما مدارک مربوط به سوابق کاری شما را به صورتی تهیه میکنیم که به بهترین شکل معرف تجارب شما بوده و مطابق با نیاز های اداره مهاجرت  کانادا باشد..

در نهایت درخواست شما حاوی کلیه اطلاعات و مستندات لازم جهت متقاعد نمودن مامور اداره مهاجرت در خصوص صلاحیت شما برای مهاجرت به کانادا خواهد بود.

تماس و ارتباط با مقامات مسئول مهاجرت

دفتر ما به نحو موثری با مسئولین اداره مهاجرت مکاتبه نموده و شما را در خصوص کلیه مکاتبات انجام شده طی این پروسه مطلع خواهد نمود. ما کلیه مکاتبات را دریافت نموده و تا زمان اعطای مجوز مهاجرت دائم به کانادا از سوی شما به آنها پاسخ خواهیم داد. شما می توانید وضعیت درخواست خود را در طول این پروسه پیگیری نمایید. ما با برخورداری از ابزاری خودکار، به پیگیری درخواست شما می پردازیم تا اطمینان حاصل کنیم که فرایند مهاجرت شما در چارچوب استانداردهای سرویس ادارات مهاجرت می باشد. در صورت لزوم، ما پرونده شما را بلافاصله پیگیری خواهیم نمود تا آنرا به مسیر اصلی خود بازگردانیم.

آماده نمودن شما برای مصاحبه حضوری

ما درخواست شما را به نحوی مدیریت می کنیم که امکان مصاحبه حضوری با شما به حداقل برسد. با این وجود، در صورتی که ملزم به حضور در مصاحبه شوید، با ارائه نمونه سئوال های مصاحبه و معرفی شما به مربیان ویژه این کار و یا ارائه جلسات آموزش در خصوص مصاحبه، به شما کمک می کنیم تا برای مصاحبه با مسئولین اداره مهاجرت کانادا آماده شوید.