English

برنامه مهاجرت تجاری كبك

برنامه مهاجرت تجاری كبك در جستجوی جذب افراد با تجربه تجاری برای استان كبك است كه بر اساس مجموعه‌ای از گزینه ها ی متفاوت نسبت به افرادی كه خواهان اقامت در هر جای دیگری از كانادا می‌باشند انتخاب می‌شوند.

به درخواست كنندگانی كه تحت سیستم انتخاب مهاجرت كبك انتخاب می‌شوند گواهینامه انتخاب كبك (CSQ) اعطا می‌شود. پس از پذیرش و دریافت گواهینامه انتخاب كبك، درخواست كنندگان باید به صورت موفق از عهده بررسی های امنیتی و آزمایشات پزشكی كه توسط دولت فدرال كانادا به منظور صدور ویزای اقامت دائمی كانادا انجام میشود برآیند.

اگر شما تجربه تجاری و مدیریتی و سرمایه خالص نسبتاً بالایی دارید می‌توانید درخواست ویزای اقامت دائم كانادا تحت یكی از زیر مجموعه‌های دسته برنامه مهاجرت تجاری كبك بدهید :

  • برنامه سرمایه گذاری كبك :برای حائز بودن شرایط سرمایه گذاری باید دارای سرمایه خالص حداقل ۱،۶۰۰،۰۰۰ دلار كانادا باشید، دارای تجارب مدیریتی باشید و خواهان اجرای یك سرمایه گذاری تضمین شده به اندازه ۸۰۰،۰۰۰ دلار كانادا باشید.
  • برنامه كارآفرینی كبك : برای حائز بودن شرایط كارآفرینی شما باید دارای سرمایه خالص حداقل ۳۰۰،۰۰۰ دلار كانادا بوده و خواهان و قادر به ایجاد ، سرمایه گذاری و یا خرید یك تجارت در كبك باشید كه سبب ایجاد یا حفظ شغل در كبك شود.
  • برنامه خود اشتغالی كبك : برای حائز بودن شرایط یك فرد خود اشتغال شما باید دارای سرمایه خالص حداقل ۱۰۰،۰۰۰ دلار كانادا بوده و دارای تجربه كاری در حرفه یا تجارتی باشید كه تمایل به اجرای آن در كبك دارید.

شرایط خود را برای مهاجرت بصورت رایگان ارزیابی کنید.