English

ویزای موقت

کانادا به شما به عنوان یک توریست، دانشجو یا کارمند موقتی خوشآمد می گوید. در هر سال بیش از 5 میلیون نفر از کانادا برای لذت بردن از امکانات آن دیدن می کنند.

بسته به محل زندگی و دلیل بازدید شما، برای ورود به کانادا نیاز به احراز شرایطی دارید. در برخی موارد، اگر شما قصد اقامت در کانادا برای مدت مشخص زمانی دارید، به ویزای اقامت موقت احتیاج دارید.

شما میتوانید با یکی از اهداف زیر جهت ویزای اقامت موقت کانادا درخواست دهید:

  • دیدار - در برخی موارد اگر شما برنامه اقامت در کانادا را برای یک دوره ی مشخص زمانی دارید شما نیاز به یک ویزای اقامت موقت دارید.
  • تحصیل - برای درس خواندن در کانادا شما نیاز به یک مجوز تحصیل یا ویزای اقامت موقت دارید، اگرچه هر کسی به این مدارک نیاز ندارد.
  • کار - مجوز کار برای بیشتر کارهای موقت در کانادا مورد نیاز است. شما در برخی موارد نیاز به این مجوز ندارید.

دو نوع ویزای اقامت موقت وجود دارد : ویزای یک ورودی و ویزای چند ورودی. ویزاهای اقامت موقت برای یک دوره ثابت زمانی معتبر هستند، چه یک ورودی باشند چه چند ورودی. شما نمی توانیداز یک ویزا پس از اتمام دوره آن استفاده کنید.

ویزای تک ورودی:

یک ویزای تک ورودی به شما اجازه می دهد یکبار وارد کانادا شوید.

وقتی شما به کانادا می رسید، افسر اداره خدمات مرزی کانادا اطمینان حاصل می کند که شما شرایط ورود به کانادا را دارید. این افسر اقامت شما را با مهر کردن پاسپورت یا صدور مدارکی تأیید می کند.

اگر مهر، تاریخ دستنویس یا نامه وجود نداشته باشد، وضعیت اقامت موقت شما شش ماه پس از تاریخ ورود شما به کانادا منقضی می شود.

اگر به شما سابقه بازدید از کانادا، مجوز تحصیل یا کار داده شود، تاریخ انقضا روی نامه درج می گردد.

اگر شما در طی اقامت قانونی تان از کانادا خارج شوید باید برای ورود مجدد به کانادا یک ویزای بازدید جدید دریافت کنید. دو استثنا وجود دارد. شما می توانیداز ایالات متحده یا سن پیر و میکلان بازدید کنید و به کانادا برگردید بدون آنکه یک ویزای جدید بگیرید در صورتیکه که :

  • در اولین دوره که به تأیید افسر مهاجرت رسیده است برگردید. یا
  • یک ویزای معتبر به عنوان بازدید کننده، مجوز کار، مجوز تحصیل یا اجازه ی اقامت موقت (با اجازه ی ورود مجدد) داشته باشید و در اولین دوره مورد تأیید افسر مهاجرت برگردید.

ویزای چند ورودی

ویزای چند ورودی به شما اجازه می دهد چندین بار در طی دوره تا زمانی که ویزا معتبر است وارد کانادا شوید. یک ویزای چند ورودی ماکزیمم برای 5 سال یا یک ماه قبل از پایان تاریخ انقضای پاسپورت / ویزای ورود مجدد، هر کدام که زودتر باشد اعتبار دارد.

یک ویزای چند ورودی که تأیید می شود به شما اجازه می دهد که چندین بار به صورت مکرر تا زمان اعتبار ویزا وارد کانادا و از آن خارج شوید. شما باید تا قبل از تاریخ انقضای ویزا وارد کانادا شوید. شما نمی توانید یک ویزای چند ورودی را برای دوره ای پس از پایان تاریخ انقضای پاسپورتتان دریافت کنید. اگر پاسپورت شما به زودی منقضی می شود، شما باید آن را پیش از درخواست برای ویزا تجدید کنید.

اگر شما می خواهید از چندین کشور دیگر دیدن کنید یا می خواهید پیش از برگشت به کانادا به کشور خود بروید، نیاز به یک ویزای چند ورودی دارید. اگر شما می خواهید مکرراً از کانادا دیدن کنید یک ویزای چند ورودی توصیه می شود.