English

مهاجرت به استان کبک

بر اساس توافقنامه بین دولت فدرال و دولت کبک در ارتباط با مهاجرت، استان کبک، مهاجرین خود را بر اساس احتیاجات استان طراحی و برقرار نموده است.

در صورتیکه قصد اقامت در کبک داشته باشید، ابتدا بایستی پروسه مربوط به گزینش این استان را طی نمائید و قبل از دریافت مجوز اقامت از طرف اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، گواهی گزینش کبک را دریافت کرده باشید.

مشابه برنامه مهاجرت فدرال، ۴ دسته اصلی برای اقامت در استان کبک وجود دارد که میتوان آنها را به طورت زبر خلاصه کرد:

  • نیروهای متخصص و کارگران کبک: کارگران ماهر و متخصصین بر اساس یک سری فاکتورهای گزینشی در یک سیستم امتیازی ارزیابی میشوند. این سیستم به صورتی طراحی شده است که میزان احتمال اینکه فرد در استان کبک از نظر اقتصادی مستقر شود را تعیین کند.
  • مهاجران تجاری کبک: سرمایه گذاران، کارآفرینان و افراد خود اشتغال به صورت کلی بر اساس میزان توانائیشان برای کمک و ایجاد یک اقتصاد قوی و موفق در استان کبک و انتخاب میشوند.
  • مهاجرت خویشاوندی کبک: تحت شرایط خاصی، شهروندان و افراد مقیم کانادا که در استان کبک زندگی میکنند، میتوانند بستگان نزدیک خود را در خارج از کانادا برای مهاجرت اسپانسر کنند.
  • گروه تجربه در کبک: کارکنان موقت خارجی در کبک یا دانشجویان خارجی که در این استان فارغ التحصیل شده اند، معمولا شرایط این را میتوانند داشته باشند که از اقامت موقت به اقامت دائم تبدیل شوند.

سایر استانها و مناطق کانادا برنامه های مهاجرتی خاص خود را دارند که برنامه های نامزدی استانی یا Provincial Nominee Program - PNP نامیده میشوند. برای اقدام از روشهای استانی، فرد بایستی توسط استان یا منطقه مربوطه نامزد شده باشد.

شرایط خود را برای مهاجرت بصورت رایگان ارزیابی کنید..