English

چگونگی روند رسیدگی به درخواست های ویزای طلایی پرتغال و هزینه های مربوطه

روند بررسی پرونده

پس از ارزیابی مقدماتی صلاحیت شما برای ویزای طلایی پرتغال، ترتیب سفر شما و خانواده شما را به کشور پرتغال داده می شود. ما ترتیب رزرو هتل شما را نیز می دهیم، از فرودگاه بصورت رایگان با ماشین به دنبال شما خواهند آمد و همچنین به شما کمک خواهیم کرد تا آنچه این برنامه از شما انتظار دارد را برآورده سازید:  تهیه مدارک مورد نیاز محضری برای مهاجرت. تهیه گواهی بیمه خدمات درمانی، افتتاح حساب بانکی، حساب بانکی باز کنید، گرفتن ضمانت بانکی، انجام انگشت نگاری و گرفتن. عکس و امضا. همچنین باید در این زمان هزینه های دولت را  نیز به حساب بانکی خود در پرتغال انتقال دهید.

درخواست های اقامت توسط ما به دپارتمان داخلی جمهوری پرتغال تحویل داده میشود. به محض تایید شدن شما برای مهاجرت، دولت پرتغال برای شما یک شماره پرونده صادر می کند و ما پس از آن مراحل خرید ملک را از طرف شما تکمیل می کنیم.

پاسپورت شما سپس برای درج ویزای طلایی به جمهوری پرتغال ارائه داده می شود. پس از آن شما و خانواده شما آزاد خواهید بود تا در پرتغال ساکن باشید و از همان مزایای یکسان ساکنان دائم نیز بهره مند گردید.

هزینه های دولت برای رسیدگی به پرونده

درخواست کننده اصلی 513.75  یورو

همسر 80.04 یورو X یک همسر=

فرزند 80.04 یورو X تعداد فرزندان=

هزینه دولتی درخواست نامه 5,137.50 یورو  X تعداد افراد=

گزینه یک: خرید املاک و مستغلات

ما به شما کمک می کنیم تا از املاک مناسب که برای فروش می باشند، بازدید کنید ( حداقل قیمت خرید = 500,000  یورو).

به مجرد اینکه ملک را انتخاب کردید، قرارداد فروش را تکمیل خواهید کرد. یک وکالت نامه را امضاء می کنید تا به وکیل مربوطه امکان دهید تا معامله ملک را تکمیل کند و آنرا برای سکونت در آینده ( مثلا تهیه برق و آب)  آماده کند.

افزون بر پرداخت قیمت خرید، مالیات انتقال ملک را نیز پرداخت خواهید کرد( تقریبا 6.5% ارزش ملک)، تمبر مالیاتی 0.8% ارزش ملک) و هزینه های ثبت ( تقریبا 500 یورو). برای ملکی که پانصد هزار یورو ارزش داشته باشد، قیمت خرید تقریبا 537,000  یورو خواهد بود.

تمام پولی که برای خرید ملک صرف می شود و نیز هزینه های دولتی ، باید به حساب بانکی درخواست کننده در پرتغال باشد و از محل آن تامین گردد.

محاسبه هزینه ها بدین نحو می باشد:

خرید ملک ( حداقل) 500,000.00  یورو= هزینه خرید ( مبتنی بر ارزش ملک)

مالیات انتقال سند ( IMT ) تقریبا 6.5% =

تمبر مالیاتی (IS) 0.8% =

هزینه های ثبت 496.00 یورو

گزینه دو: سرمایه گذاری به ارزش 1,000,000 یورو

ما به شما کمک خواهیم کرد تا در بانک پرتغال سپرده گذاری کنید( حداقل 5 ساله)

تمام بودجه جهت سرمایه گذاری و هزینه های دولتی باید در حساب بانکی شما در این کشور باشد و از محل آن تامین گردد.

نگهداری اقامت ( سال اول تا ششم)

تمام اعضای خانواده باید  تنها 7 روز در سال را در پرتغال حضور داشته باشند تا اقامتشان معتبر بماند.

اقامت باید پس از سال اول، سال سوم و سال پنجم تجدید گردد. ممکن است دو سال یکبار نیز نیاز به تجدید آن باشد. مادامیکه درخواست کننده خواستار حفظ اقامت خود باشد.

اقامت باید از داخل کشور پرتغال تجدید شود ( مثلا در طول سفر سالانه موکل)

سرمایه گذاری ( ملک یا سپرده بانکی) باید در جای خود باشد تا اقامت حفظ گردد.

پس از سال پنجم امکان درخواست برای اقامت دائم وجود دارد. در صورتی که درخواست کنندگان از زمان گرفتن ویزای طلایی به شکل پیوسته در این کشور زندگی کرده باشند( یعنی کمتر از 9 ماه در طول 5 سال در پرتغال حضور نداشته باشند).

هزینه های رسیدگی دولت به پرونده

درخواست کننده اصلی 513.75   یورو

همسر 80.04 یورو* یک همسر=

هر فرزند 80.04 یورو* تعداد فرزندان=

هزینه های دولت 2,568.75  * تعداد افراد=

گرفتن حق شهروندی از طریق قبول تابعیت و پاسپورت پرتغالی / اتحادیه اروپا ( سال ششم)

پس از 6 سال اقامت، می توانید درخواست خانواده خود را برای قبول تابعیت به دولت ارائه کنید. باید ثابت کنید که ملک یا سپرده بانکی خود را در طول طی مدت اقامت در این کشور حفظ کرده اید. افزون بر این، تمام اعضای خانواده باید به ازای هر سال 7 روز در پرتغال بوده باشند و باید آزمون زبان پرتغالی در حد پایه را نیز بگذرانند.

شما برای دریافت پاسپورتهای پرتغالی خانواده درخواست خواهید داد و می توانید آزادانه به اتحادیه اروپا سفر کنید یا در آنجا کار یا زندگی کنید.

هزینه های رسیدگی دولت

هزینه های رسیدگی دولت 175.00 * تعداد نفرات=