English

EB-5 Regional Centre Offer

EB-5 Lucky Dragon Regional Centerهتل و کازینو لاکی دراگون 
لاس وگاس، نوادا

Lucky Dragon  از این جهت که تمام پروژه های آن و همچنین فرمهای I-526  آن ( ویژه سرمایه گذاران) تنها در مدت پنج ماه به تائید رسیده است به عنوان نمونه شناخته شده است و این امر می تواند بابت گرفتن اقامت دائم به شکلی سریع و قابل اعتماد، اطمینان بخش سرمایه گذاران باشد. 

Lucky Dragon توسط تیمی هدایت می شود که تجربه تشکیلات غیرموازی را در بازار لاس وگاس دارد و به عنوان صنعتی پیشرو در ساختن و اداره برخی از بزرگترین و موفقترین کازینوها در سراسر جهان سابقه دارد. از جمله  Venetian Las Vegas, Venetian Macau, Sands Macau, and Marina Bay Sands, Singapore

Lucky Dragon  اولین کازینوی لاس وگاس خواهد بود که مبتنی بر ایجاد  فضایی حقیقی ویژه فرهنگ آسیایی و تجربه بازی در آن طراحی شده است.

لاس وگاس شهری است که توریست های خارجی زیادی دارد، که 40 میلیون بازدید کننده در سال می باشد. با توجه به رشد سریع جمعیت آسیایی و داشتن درآمدی برابر با 9.2 بیلیون در سال که از طریق بازیها کسب می شود ، لاس وگاس بهترین محل برای اجرای پروژه لاکی دراگون کمی باشد.

توضیحات کامل در مورد پروژه لاکی دراگون

ویدئوی تبلیغاتی

دانلود بروشور