English

ویزای دیدار

بیشتر بازدید کننده های کانادا نیاز به پاسپورت معتبر دارند و خیلی ها به ویزا احتیاج دارند. بازدید کنندگان از کانادا باید یک افسر مهاجرت را متقاعد کنند که:

  • آنها علاقمند به کشور مفبوع خود هستند و سعی در ماندن در کانادا را ندارند.
  • کاملا سالم هستند. (از برخی بازدید کنندگان ممکن است خواسته شود در طی دوره شان معاینات پزشکی انجام دهند)
  • ریسک امنیتی یا سوء پیشینه ندارند.
  • پول کافی برای هزینه های سفر و تأمین خود در کانادا دارند.

اگر حائز این شرایط نباشید پذیرش شما در کانادا رد می شود.

بازدید کنندگان معمولی می توانند شش ماه در کانادا بمانند اگر آنها می خواهند بیشتر بمانند باید برای افزایش طول بازدید درخواست کنند. بازدیدکنندگان معمولی اجازه ی درس خواندن یا کار کردن به صورت غیر قانونی داده نمی شود. بازدید کنندگان تحت پوشش بهداشتی استانی نیستند و توصیه می شود پیش از ورود از سلامتی خود اطمینان حاصل کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویزای دیدار به قسمت پرسش و پاسخ ویزای دیدارمراجعه کنید.