English

تغییرات در شبکه رسیدگی به تقاضانامه ها در ایالات متحده آمریکا

تاریخ انتشار: Tue, 05 Feb 2013 11:58:00 | منبع: CIC

هدف این خبرنامه عملیاتی با توجه به تغییرات آتی در شبکه رسیدگی به تقاضانامه ها در ایالات متحده آمریکا، خبررسانی است  که شامل بسته شدن بخش ویزا در کنسولگری کانادا در دیترویت و سیاتل نیز می باشد.

شبکه  رسیدگی به تقاضانامه ها در ایالات متحده از تاریخ 29 ژانویه 2013 تغییرساختار یافته تا به  سیستم رسیدگی به  تقاضانامه های آتیِ مربوط  به اقامت دائم و موقت  در خارج از کشور سامان بخشد. به عنوان بخشی از این سازماندهی مجدد، دفاتر ویزا در دیترویت و سیاتل بسته خواهند شد و حجم کاری به دیگر دفاتر منتقل خواهد شد.  سفارت کانادا در واشنگتن ، رسیدگی به تقاضانامه های مربوط به  مجوز اقامت موقت( TRP (، تجدید اسکان و اجازه بازگشت به کانادا( ARC (را متوقف خواهد کرد. هم اکنون این درخواست نامه ها باید به دفاتر ویزا در نیویورک یا لس آنجلس تحویل داده شوند.

از این به بعد می توان  بصورت آنلاین برای  ویزای  اقامت موقت( TRV) در کانادا و آمریکا، همچنین ویزای تحصیلی و کاراقدام نمود یا از طریق دفاتر ویزای مربوطه  اقدام کرد . تمام تقاضانامه های مربوط  به  ویزاهای تحصیلی در دفتر ویزای آنجلس مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و تقاضانامه های ویزای کار در دفتر ویزا واقع در  نیویورک مورد  رسیدگی قرار میگیرند. خط جدایی خاور و باختر در امتداد می سی سی پی که پیشتر طی خبرنامه های عملیاتی 427 و 435 دستور گرفته اند ، دیگرعامل تعیین کننده محل ارائه درخواست نامه ها نخواهند بود.

این خبرنامه عملیاتی ، جایگزین اطلاعیه های عملیاتی 427 و 435 هستند که اعتبار هردو پایان یافته است.

تقاضانامه های مربوط به ویزای اقامت موقت ( TRV) ، مجوز  کار و تحصیل

به تفاضانامه هایی که هم اکنون در دیترویت و سیاتل تحت رسیدگی هستند، رسیدگی کامل خواهد شد و در این دفاتر نهایی خواهند شد. در صورت لزوم، هر موردی که در دیترویت و سیاتل نهایی نشود ؛ برای رسیدگی به دفاتر ویزا  واقع در نیویورک یا لس آنجلس  منتقل می شود.  هر درخواست نامه ای توسط پست به این دو دفاتر ویزا ارسال شود و مهر باطله تمبر پست آن پس از 5 فوریه 2013 باشد به فرستنده باز خواهد گشت.

می توان تقاضانامه های اقامت موقت در کانادا و آمریکا را به صورت آنلاین ارائه داد. تمام درخواست نامه های مجوز کار در دفتر ویزای نیویورک مورد رسیدگی قرار میگیرند و تمام درخواست نامه های مجوز تحصیل اکنون در دفتر ویزا  واقع در آنجلس مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت، مگر اینکه در غیر این صورت  بوسیله اداره شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC)هدایت شوند.

تقاضانامه های مربوط به اجازه اقامت موقت ( TRP) ، تجدید اسکان ، اجازه بازگشت به کانادا ( ARC) ، سند سفر با اقامت دائم ( PRTD)

تقاضانامه هایی که هم اکنون در دیترویت ، سیاتل و واشنگتن تحت رسیدگی هستند برای ادامه رسیدگی فورا به نیویورک منتقل می شوند.

تقاضانامه هایی که با پست به این دفاتر ویزا فرستاده شده اند و مهر باطله تمبر پست آنها پس از 5 فوریه 2013 می باشد به فرستنده باز خواهد گشت.هر تقاضانامه ای که شخصا از تاریخ 29 ژانویه 2013 به دفتر ویزا در واشنگتن ارائه گردد به متقاضی باز خواهد گشت.

تقاضانامه های جدید مربوط  به TRP، تجدید اسکان ، ARC و PRTD  باید به دفاتر ویزا واقع در نیویورک یا لس آنجلس ارائه شوند.

متقاضیانی که از آنها درخواست شده تا مدارک بیشتری ارائه کنند، در جهت پشتیبانی از آن دسته متقاضیانی که از دفاتر ویزای دیترویت ، سیاتل یا واشنگتن هستند و هنوز مدارک خود را نداده اند، باید مدارک را مستقیما به دفاتر ویزا در نیویورک ارائه نمایند. دیگر پستی به دفاتر دیترویت و سیاتل تحویل داده نمی شود و هر مدرکی که به دفتر ویزای واشنگتن پست شده باشد و مهر باطله تمبر پست آن پس از 5 فوریه 2013 باشد به فرستنده بازگرداننده خواهد شد.

متقاضیانی که قبلا مدارک خواسته شده معین را به دفاتر ویزای دیترویت، سیاتل یا واشنگتن فرستاده اند، نباید مدارک را مجددا ارائه کنند چون این مدارک به نیویورک یا لس آنجلس منتقل خواهد شد.

تقاضانامه های مربوط به اقامت دائم

با بسته شدن دفتر ویزای بوفالو در ماه می 2012 ، تمام درخواست نامه های اقامت دائم از بوفالو و تمام اقامتهای دائم مورد رسیدگی جدید به Case Processing Pilot-Ottawa  ( CPP-O) منتقل شدند. درخواست نامه های PR  کنونی موجود در سیاتل و دیترویت به ترتیب برای رسیدگی  به  لس آنجلس و نیویورک  فرستاده خواهند شد.

از تاریخ 29 ژانويه 2013 دیگر دفاتر واقع در ایالات متحده آمریکا شامل ردیف اقتصادی جدید تقاضانامه های مربوط به اقامت دائم جهت رسیدگی نمیشوند و تنها در مواردی چون هدایت مصاحبه ها، بررسی و نهایی کردن تقاضانامه ها کار می کنند. تمام تقاضانامه های ردیف اقتصادی باید به ( CIO-S) مرکزی ارائه گردند.

تمام تقاضانامه های ردیف خویشاوندی باید به Case Processing Centre   در می سی سوگا ، انتاریو، کانادا ( CPC-M) ارائه شوند.

درخواست نامه های مربوط به  اعضای خانواده افراد حمایت شده DR2 ، وابستگان  پرستاران سرخانه ( LC2) ، فرزند خواندگی( تابعیت و اقامت دائم) و مهلت یکساله OYW که توسط اشخاصی فرستاده می شود که در ایالات متحده سکونت دارند،  باید جهت رسیدگی به دفتر ویزا در لس آنجلس ارائه گردد.

نمای کلی شبکه ایالات متحده

آنچه در زیر آمده است، نمای کلی شبکه بازسازی شده دفاتر ویزای ایالات متحده می باشد:

واشنگتن

لس آنجلس

نیویورک

آنلاین

 • دیپلمانها،مقامات دولتی و اعضای خانواده آنان
 • ویزای اقامت موقت ( TRV)
 • مجورهای تحصیل(کانادا و ساکنین ایالات متحده ، پرتو ریکو، برمودا، سن پیر و میکن یا جزایر ویرجین ایالات متحده )
 • سند سفر اقامت دائم ( PRTD (
 • اجازه اقامت موقت

(  TRP)

 • اسکان مجدد
 • اجازه بازگشت به کانادا ( ARC)

اقامت دائم

 • DR2  اعضای خانواده افراد حمایت شده
 • LC2 وابستگان پرستاران سرخانه
 • FCD وابستگان ردیف خویشاوندی
 • فرزند خواندگی- تابعیت
 • فرزند خواندگی – اقامت دائم
 • مهلت یکساله(OYW)

 

 

 • ویزای اقامت موقت ( TRV)
 • مجوزهای کار ( کانادا و ساکنین ایالات متحده ، پرتو ریکو، برمودا، سن پیر و میکن یا جزایر ویرجین ایالات متحده )
 • سند سفر اقامت دائم ( PRTD)
 • اجازه اقامت موقت ( TRP)
 • اسکان مجدد
 • اجازه بازگشت به کانادا ( ARC)

 

 • ویزای اقامت موقت ( TRV)
 • مجوز کار
 • مجوز تحصیل

پرسشهای  موکلان 

در طول دوره انتقال ، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا تلاش خواهد کرد تا زمان تاخیر در رسیدگی را به حداقل برساند. ما از این متقاضیان و نمایندگان آنان می خواهیم تا در این مدت با دفتر ویزای مربوطه تماس نگیرند. به محض کامل شدن مراحل رسیدگی از جانب دفتر ویزای مربوطه  با  متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.

پرسشها به دفتر ویزای اختصاص داده شده ، ارجاع داده خواهد شد یا اگر در کانادا هستید می توانید به :  question@cic.gc.ca. ایمیل بزنید.

وب سایتها:

منبع: http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2013/ob496.asp