English

آرشیو اخبار - Dec 2015ایجاد روش جدید مهاجرت به استان انتاریو برای کارافرینان

تاریخ انتشار: Fri, 25 Dec 2015 | منبع: ITC

برنامه مهاجرت استانی انتاریو ویژه کارآفرینان جهت حمایت از افرادی طراحی شده است که قصد آغاز یک تجارت را دارند یا قصد خرید تجارتی را دارند که از قبل در این استان راه اندازی شده است. این برنامه فرصتی را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد تا به محض راه اندازی تجارت خود در این استان جهت دریافت اقامت دائم نامزد شوند.