English

آرشیو اخبار - Dec 2014مجارستان در سال 2014 صدها اوراق قرضه را به ارزش 446 میلیون یورو فروخته است

تاریخ انتشار: Tue, 30 Dec 2014 | منبع: Politics Hungary

مجارستان به گزارش Napi Gazdasag در سال گذشته 1783 اوراق قرضه ای که اشخاص بواسطه سرمایه گذاری در آن می توانند اقامت دریافت کنند را به خارجیها فروخته است.


برنامه تابع سیستم پذیرش سریع ساسکاچوان

تاریخ انتشار: Mon, 29 Dec 2014 | منبع: Government of Saskatchewan

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان، ضوابطی را برای برنامه پذیرش سریع ساسکاچوان همسو با برنامه پذیرش سریع فدرال تعیین کرده است. این ضوابط جدید در دوم ژانویه 2015 اعلام خواهد شد. برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان پذیرش درخواست نامه ها را تحت برنامه تابع مذکور از اوایل سال 2015 آغاز خواهد کرد.


آنتیگوا از این پس به متقاضیان از ایران، عراق و چند کشور دیگر پاسپورت نمیدهد

تاریخ انتشار: Wed, 24 Dec 2014 | منبع: Government of Antigua and Barbuda

هیات دولت آنتیگوآ و باربودا طی برگزاری نشستی در 11 دسامبر 2014 تصمیم خود مبتنی بر عدم پذیرش درخواست نامه از ملیتهای کشورهای نامبرده را جهت اعطای حق شهروندی آنتیگوآ و برمودا از طریق برنامه سرمایه گذاری اعلام نمود:


سیستم پذیرش سریع به صورت خلاصه

تاریخ انتشار: Mon, 22 Dec 2014 | منبع: CIC

سیستم پذیرش سریع از ژانویه 2015 در اختیار شما قرار می گیرد تا جهت مهاجرت دائم به عنوان یک کارگر ماهر از این سیستم بهره مند گردید. این سیستم، یک برنامه جدید برای مهاجرت نمی باشد . تنها راهی آسان برای مدیریت موثر درخواست های ارائه شده تحت برنامه های مهاجرت اقتصادی اصلی به شیوه الکترونیک می باشد: برنامه کارگران ماهر فدرال ( FSWP) ، برنامه حرفه های تخصصی فدرال ( FSTP ) یا برنامه گروه تجربه کانادایی ( CEC). استانهای کانادا نیز امکان جذب متقاضیان را از طریق مسیر مربوط به سیستم پذیرش سریع بواسطه برنامه های مهاجرت استانی خود خواهند داشت تا نیازهای بازار کار منطقه ای را برطرف نمایند.


تغییرات اخیر در سه برنامه مهاجرتی کانادا

تاریخ انتشار: Sun, 21 Dec 2014 | منبع: ICCRC

تغییرات اخیر در سه برنامه مهاجرتی کانادا


افزایش مبلغ سرمایه گذاری مجارستان برای دریافت اقامت از طریق خرید اوراق قرضه

تاریخ انتشار: Tue, 16 Dec 2014 | منبع: Arton Capital

دولت مجارستان اعلام کرد که در 16 دسامبر 2014 حد تعیین شده برای سرمایه گذاری در برنامه ویژه آن از طریق اوراق قرضه از دویست و پنجاه هزار دلار به سیصد هزار دلار افزایش خواهد یافت. این تغییرات از اول ژانویه 2015 اعمال می شود.


ده تصور غلطی که درباره برنامه پذیرش سریع (Express Entry) وجود دارد

تاریخ انتشار: Mon, 15 Dec 2014 | منبع: CIC News

سیستم جدیدی که جهت گزینش مهاجران استفاده خواهد شد از اول ژانویه 2015 اجرا می شود. تنها کمتر از دو هفته به آغاز این برنامه باقی مانده است. سیستم پذیرش سریع، سیستم مبتنی بر عرضه را به سیستم مبتنی بر تقاضا تغییر خواهد داد.


ثبت نام برای سیستم Express Entry

تاریخ انتشار: Tue, 02 Dec 2014 | منبع: ITC

با کمتر از یک ماه مانده به تاریخ اجرای سیستم Express Entry دولت کانادا جزئیات جدیدی درباره سیستم امتیازی برای انتخاب متقاضیان را منتشر کرد.