English

آرشیو اخبار - Jun 2016مهاجرت ساده و سریع برای هنرمندان و ورزشکاران

تاریخ انتشار: Sun, 26 Jun 2016 | منبع: ITC

در صورتی که حداقل 2 سال در 5 سال گذشته به فعالینهای هنری یا ورزشی مشغول بوده اید، احتمالا واجد شرایط یکی از سریعترین و ساده ترین روشهای مهاجرتی کانادا هستید.