English

آرشیو اخبار - Aug 2011پرسشنامه سنجش رضایت موکلین و مراجعین آی تی سی

تاریخ انتشار: Wed, 31 Aug 2011 | منبع: CIC

نظر به اهمیت وجایگاه ویژه جلب رضایت موکلین و مخاطبین در برنامه های کاری شرکت آی تی سی، خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه زیر ما را در ارتقای کیفی خدمات خود یاری فرمایید.


دریافت پاسپورت سنت کیتس از طریق سرمایه گذاری - سرویس جدید آی تی سی

تاریخ انتشار: Mon, 29 Aug 2011 | منبع: CIC

در سال ۱۹۸۴، حکومت اتحادیه سنت کیتس و نویس یک برنامه شهروندی مبتنی بر سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران ارائه داد. این سرمایه گذاران با تزریق سرمایه کمک شایان توجهی به اقتصاد این کشور می نمایند. شهروندی از طریق سرمایه گذاری به متقاضیان اجازه می دهد تا بدون نیاز به سکونت در این کشور، پاسپورت این کشور را داشته باشند.


CIC مشاوره آن لاین درباره سهمیه های مهاجرتی و انواع مختلف آن راه اندازی نمود

تاریخ انتشار: Mon, 29 Aug 2011 | منبع: CIC

جیسون کنی، وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا، امروز مشاوره های آن لاین پیرامون تراز مناسب مهاجرتی و مناسب ترین ترکیب بین طبقه خانواده اقتصادی و اشخاص محافظت شده به راه انداخت.


بهبود خدمات تایید مدارک متقاضیان

تاریخ انتشار: Sun, 28 Aug 2011 | منبع: CIC

دولت کانادا نقش کلیدی خود را در کمک به متخصصین ماهر و آموزش دیده خارجی که به موفقیت هایی در کانادا دست یافته اند توسعه داده است.


ظرفیت ۵۰۰ تایی اولین شغل تکمیل شد.

تاریخ انتشار: Tue, 23 Aug 2011 | منبع: ITC

از تاریخ ۲۲ اگوست ۲۰۱۱، از کل تعداد ۱۲۳۷۹ پرونده رسیده به اداره مهاجرت در سیدنی، ۵۰۰ پرونده مربوط به کد ۱۱۲۲ یعنی مشاغل حرفه ای ارائه دهنده خدمات به مدیران تجاری می باشد. این بدین معنی است که ظرفیت این شغل تکمیل شده است و پرونده دیگری از این گروه مورد قبول قرار نمی گیرد.


طرح آزمایشی برای افزایش جذب خانواده های افراد متخصص به بریتیش کلمبیا

تاریخ انتشار: Wed, 17 Aug 2011 | منبع: CIC

در نتیجه طرح آزمایشی که از امروز به اجرا در آمده است، بیشتر اعضای خانواده متخصصان خارجی که در بریتیش کلمبیا اقامت موقت دارند قادر خواهند بود تا برای هر کارفرمایی در این استان کار کنند.


گزارش سالانه پارلمان در باره مهاجرت، ۲۰۱۰

تاریخ انتشار: Tue, 16 Aug 2011 | منبع: CIC

در سرتاسر تاریخ کانادا، مهاجران نقش موثری در شکل دهی به توسعه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته اند. کانادا یکی از مهمترین کشورهای پذیرنده مهاجر در جهان می باشد که هر ساله حدود ۲۵۰۰۰۰ اقامت دائم و بیش از ۲۰۰۰۰۰ اقامت موقت به متخصصین خارجی و دانشجویان بین المللی اعطا می کند.


تنها ۸۱ پرونده تا تکمیل ظرفیت شغل ۱۱۲۲ باقی مانده است

تاریخ انتشار: Thu, 11 Aug 2011 | منبع: CIC

تا تاریخ ۱۰ اگوست ۲۰۱۱ تعداد ۴۱۹ پرونده مربوط به مشاغل حرفه ای ارائه دهنده خدمات به مدیران تجاری (کد ۱۱۲۲) توسط دفتر سیدنی دریافت شده است. فقط ۸۱ پرونده تا پر شدن ظرفیت ۵۰۰ تایی این شغل باقی مانده است.