English

آرشیو اخبار - Mar 2013ارگانهایی که در زمینه تائید مدارک تحصیلی خارجی فعالیت می کنند به رسمیت شناخته شدند

تاریخ انتشار: Wed, 13 Mar 2013 | منبع: CIC

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا امروز نخستین جوایز شبکه مدارک بین المللی (IQN) را به چهارده مبتکر کانادایی اعطاء نمودند که در زمینه برنامه ها و پروژه های مربوط به تائید مدارک تحصیلی خارجی فعالیت کرده بودند.


کانادا در سال گذشته تعداد بی سابقه ای از دانشجویان خارجی را پذیرفته است

تاریخ انتشار: Tue, 05 Mar 2013 | منبع: CIC

جیسن کنی، وزیر مهاجرت، شهروندی و تعدد فرهنگها اعلام کرد که کانادا تعداد بی سابقه ای از دانشجویان خارجی را در سال 2012 پذیرفته است. برای اولین بار در تاریخ کانادا بیش از 100,000 دانشجوی خارجی پذیرفته شده اند که نسبت به سال 2004 از افزایشی شصت درصدی برخوردار بوده است.


دانشگاه تورنتو از برجسته ترین دانشگاهها در رتبه بندی جهانی می باشد

تاریخ انتشار: Mon, 04 Mar 2013 | منبع: University of Toronto

دانشگاه تورنتو در میان بهترین دانشگاه های دنیا و کانادا قرار دارد- بنابر یک رتبه بندی بین المللی معتبر که امروز منتشر شده است و اعتبار نهادهای آموزشی را در بین نهادهای هم ردیف می سنجد، چنین اعلام شده است.


کانادا تعداد بی سابقه ای ویزای دیدار در سال 2012 صادر کرده است

تاریخ انتشار: Fri, 01 Mar 2013 | منبع: CIC

جیسن کنی، وزیر مهاجرت ، شهروندی و تعدد فرهنگهای کانادا و ماکسیم برنر، وزیر امور خارجه مربوط به تجارتهای کوچک و توریسم امروز اعلام کردند که این کشور تعداد بی سابقه ای ویزا برای بازدید کنندگان صادر کرده است و نزدیک به یک میلیون ویزا تایید شده است.


برنامه مهاجرت کارگران ماهر فدرال - تغییرات

تاریخ انتشار: Fri, 01 Mar 2013 | منبع: CIC

با ایجاد ظوابط جدید برای برنامه کارگران ماهر فدرال که در ماه می اعمال خواهد شد، ممکن است که بسیاری از مهاجران آینده نگر درخواست خود را آماده کرده باشند.