English

آرشیو اخبار - Apr 2011خانواده هایی که توسط سیاست های مهاجرتی دولت هارپر، از هم دور نگهداشته می شوند

تاریخ انتشار: Sat, 30 Apr 2011 | منبع: Canada Migration Institute

      مهاجران ممکن است تا ۱۴ سال منتظر بمانند تا والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان به آن ها ملحق شوند؛ به خاطر دولتی که ادعا می کند پشتیبان خانواده هاست. این منصفانه نیست و بر اساس فیلم ویدیویی و کمپین تبلیغاتی ملی که توسط موسسه ی مهاجرت کانادا تهیه شده است،  رای دهندگان بایستی این مطلب را برای انتخابات مد نظر قرار دهند.


مواضع احزاب در قبال مهاجرت

تاریخ انتشار: Sat, 30 Apr 2011 | منبع: ITC

شهروندان کانادا آرای خود را در روز دوشنبه ۲ می‌‌۲۰۱۱ برای انتخاب حزب حاکم و نخست وزیر کانادا به صندوق‌ها خواهند انداخت. کانادا پنج حزب اصلی‌ دارد و دانستن اینکه موضع گیری هر یک از آنها در قبال مهاجرت به چه صورت است، از اهمیت خاصی‌ برخوردار می باشد.


راهبرد رشد جمعیت، با معیارهای خاصی برای موفقیت آغاز شد

تاریخ انتشار: Thu, 21 Apr 2011 | منبع: gnb.ca

عنوان این گزارش را "آینده ما باشید" در نظر گرفته اند. وزیر کار نیو برانزویک به نام "گِرک بیرن" بیان داشت که وزارتخانه ها مسئول اصلی رشد جمعیت هستند.


ظرفیت ۱۰۰۰ تایی مدیران رستوران و خدمات غذایی تکمیل شد.

تاریخ انتشار: Wed, 20 Apr 2011 | منبع: ITC

از تاریخ ۱۹ اپریل ۲۰۱۱، از کل تعداد ۱۰۸۴۰ پرونده رسیده به اداره مهاجرت در سیدنی، ۱۰۰۰ پرونده مربوط به مدیران رستوران و خدمات غذایی می باشد. این بدین معنی است که ظرفیت این شغل تکمیل شده است و پرونده دیگری از این گروه مورد قبول قرار نمی گیرد.


مهاجرت به زبان اعداد

تاریخ انتشار: Sun, 03 Apr 2011 | منبع: Montreal Gazette

زمانی که طول می کشد تا .... تعداد متقاضیان و پرونده های ....