English

آرشیو اخبار - Jan 2014تغییرات اعمال شده در سیستم مهاجرت در سال 2013 و پیروزیهای کسب شده توسط یک سازمان فعال حقوق مهاجران در کانادا

تاریخ انتشار: Thu, 30 Jan 2014 | منبع: Huffington Post

استفان هارپر در گفتگو با یک هیات مخفی رسانه ای در اوایل این ماه بر این نکته تاکید کرد که "کانادا باید روی جلب افرادی تمرکز کند که اقامت دائم داشته و از حقوقی برابر با کاناداییها برخوردار می باشند. " در ظاهر به نظر می رسد که استفان هارپر معضل مهاجرت را حل کرده و در این هفت سال اخیر درهای کانادا را بسوی مهاجران گشوده است ولی چنین عملکردی نداشته است.


اگر پرستار هستید، کانادا به شما نیاز دارد

تاریخ انتشار: Mon, 13 Jan 2014 | منبع: ITC

مهاجرت به کانادا برای پرستاران - تغییرات اخیری که در برنامه کارگران ماهر کبک ایجاد شده و از اول آگوست 2013 اجرا شده است ، برای بسیاری از درخواست کنندگان کار را مشکل تر کرده است. اما در مورد پرستاران چنین نیست!


سهمیه 250 نفری ساسکاچوان پر شد!

تاریخ انتشار: Mon, 13 Jan 2014 | منبع: ITC

چند روز پیش به اطلاع شما رساندیم که اداره مهاجرت ساسکاجوان در یک اقدام بی سابقه سهمیه ای برای پذیرش درخواستهای اسکیلد ورکر بدون نیاز به پیشنهاد کاری از کارفرمای استانی در نظر گرفته است. این سهمیه تنها 250 نفر برای کل سال 2014 بوده است.


سهمیه 250 نفری ساسکاچوان پر شد!

تاریخ انتشار: Mon, 13 Jan 2014 | منبع: ITC

چند روز پیش به اطلاع شما رساندیم که اداره مهاجرت ساسکاجوان در یک اقدام بی سابقه سهمیه ای برای پذیرش درخواستهای اسکیلد ورکر بدون نیاز به پیشنهاد کاری از کارفرمای استانی در نظر گرفته است. این سهمیه تنها 250 نفر برای کل سال 2014 بوده است.


دو هفته اول در کانادا

تاریخ انتشار: Sun, 12 Jan 2014 | منبع: ITC

این ویدئو به شما کمک می کند تا برای زندکی جدید خود در کانادا آماده شوید. در این ویدئو در مورد آنچه در دو هفته اول در کانادا نیاز دارید به شما توضیج داده میشود