English

آرشیو اخبار - Oct 2012وزیر کنی اظهار داشت: "همه چیز در مورد ازدواجهای تقلبی رو شده است."

تاریخ انتشار: Sat, 27 Oct 2012 | منبع: CIC

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا(CIC) در تلاشی مداوم جهت بازداشتن مردم از استفاده از تسهیلات ازدواج برای بازکردن راه خود به کانادا، مقررات جدیدی را مقرر کرد که شرط آن ، زندگی همسران اسپانسر شده به مدت دو سال با وجود روابطی قانونی در کنار اسپانسر خود می باشد. در غیر این صورت، آنان با خطر از دست دادن اقامت دائم خود مواجه خواهند شد.


شرایط جدید برای اسپانسر کردن همسر

تاریخ انتشار: Thu, 25 Oct 2012 | منبع: CIC

از تاریخ 25 اکتبر 2012 همسر اسپانسر شده بایستی به مدت 2 سال بعد از دریافت اقامت کانادا در یک رابطه واقعی با همسر خود زندگی کند.


وزیر مهاجرت، جیسن کنی به دنبال کسب اختیاراتی است که بتواند از ورود برخی افراد به کانادا جلوگیری نماید

تاریخ انتشار: Wed, 24 Oct 2012 | منبع: Toronto Star

دلایل خوبی برای ممانعت از ورود افراد مشخص به کانادا وجود دارد: داشتن سابقه کیفری، فرض اینکه شخص تهدیدی برای امنیت ساکنان محسوب گردد یا به عنوان تهدیدی برای کشور کانادا تلقی شود و حقوق بشر را نقض کرده باشد. تصمیمات پیرامون ورود افراد هر روز توسط مقامات مرزی اتخاذ می شود.


ساسکاچوان با مشکلی مطلوب مواجه شده است: فرصتهای شغلی بیش از حد

تاریخ انتشار: Mon, 22 Oct 2012 | منبع: Reuters

رویترز- به همان اندازه که دنیا به دشواری با ییکاری بالا و بدهی شدید دست به گریبان است، استان باختری کانادا با مشکلی حسادت برانگیز روبرو شده است- فرصتهای شغلی برای افراد، بیش از حدی می باشد که بتواند آنها را بکار بگمارد.


ارزیابی مدارک تحصیلی برای مهندسین تحصیلکرده در خارج از کانادا

تاریخ انتشار: Thu, 18 Oct 2012 | منبع: Engineers Canada

*توجه*- دفتر ارجاع اعنبارنامه های خارجی دولت کانادا ( FCRO ) که توسط وزیر کانادایی امور مهاجرت و شهروندی راه اندازی شده است، جهت کمک به افرادی طراحی شده است که از نظر بین المللی آموزش دیده و قصد دارند که در کانادا کار کنند و باعث می شود تا اعتبارنامه های آنها سریعتر مورد ارزیابی و تصدیق قرار گیرد. این رویکرد متضمن: خدمات شخصی، سرویس تلفن اختصاصی، خدمات گسترده آنلاین، افزایش آگاهی کارفرما و پروژه های آزمایشی خارجی می باشد.لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این دفتر به سایت http://www.credentials.gc.ca/ مراجعه نمایید.


پردرآمدترین و کم درآمدترین مشاغل در کانادا

تاریخ انتشار: Mon, 08 Oct 2012 | منبع: National Post

اطلاعات زیر در مورد درآمدهای کانادا از سایت آمار کانادا استخراج شده است. متوسط درآمد هفتگی 896.63 دلار است. این بدین معنی است که شاغلین در کانادا در سال کمی بیشتر از 46000 دلار درآمد دارند که نسبت به سال قبل 3.1 درصد افزایش داشته است.


انتاریو خواهان اختیارات بیشتر در انتخاب مهاجران می باشد

تاریخ انتشار: Fri, 05 Oct 2012 | منبع: Toronto Star

وزیر مهاجرت انتاریو، چارلز سوسا اظهار داشت که اگر انتاریو اختیارات بیشتری در زمینه مهاجرت داشت، می توانست بهتر به نیازهایی پاسخ دهد که مختص استان می باشد.