English

شرایط کسب مجوز برای متقاضیان ایرانی روش مهاجرت سرمایه گذاری

تاریخ انتشار: Tue, 31 Jan 2012 10:36:00 | منبع: ITC

چگونه می توان مجوز لازم را برای متقاضیان ایرانی سرمایه گذاربه دست آورد؟

وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل امروز به ما شرایط کسب مجوز برای متقاضیان ایرانی که تحریم های اقتصادی اخیر، فرایند بررسی پرونده هایشان را تحت الشعاع قرار داده بود اطلاع داد (اقدامات ویژه اقتصادی - ایران).

از آنجا که تحریم های تحمیلی بر ایران، شدیدا تبادلات مالی را تحت تاثیر خود قرار داده است، به همین خاطر، جهت انتقال وجوه در رابطه با برنامه سرمایه گذاری مهاجرین، باز کردن یک حساب بانکی و همچنین جهت رهن یا دریافت کارت اعتباری و یا به دست آوردن هر گونه خدمات مالی مشابه، نیاز به اخذ مجوز می باشد.

شرایط کسب مجوز برای متقاضیان روش مهاجرت سرمایه گذاری
اطلاعات مورد نیاز از طرف موکل:

  1. نام و نام خانوادگی، نشانی محل سکونت، آدرس ایمیل و شماره تلفن.
  2. ارائه جزئیات دقیق فعالیت ها و تبادلات مالی.
  3. اطلاعات تماس (نام و نشانی) هر فرد یا نهاد دخیل، از جمله موسسات مالی.   
  4. ارائه جزئیات دقیق دلائل تبادلات یا فعالیت های مالی.
  5. کپی تمامی مدارک مربوط به فعالیت ها یا تبادلات مالی مانند اثبات وضعیت مهاجرت، وضعیت اقامت، ویزا و غیره همانند تمامی دیگر اطلاعات مربوطه.

چگونه می توان این اطلاعات را ارسال نمود؟

هیچ فرم خاصی جهت تکمیل اطلاعات و دریافت مجوز لازم وجود ندارد.

متقاضی و یا نماینده او می توانند به راحتی اطلاعات مورد نیاز را به بخش حقوق اقتصادی به نشانی sanctions@international.gc.ca ارسال نمایند.

ممکن است فرایند تصمیم گیری بین سه تا شش هفته به طول بیانجامد. همچنین احتمال آن وجود دارد که در صورت درخواست متقاضی، فرایند بررسی مدارک ارسالی تسریع شود. با وجود این، نمی توان با قاطعیت تاریخ مشخصی را جهت بررسی مدارک ارسالی اعلام نمود.