English

وزیر مهاجرت، جیسن کنی به دنبال کسب اختیاراتی است که بتواند از ورود برخی افراد به کانادا جلوگیری نماید

تاریخ انتشار: Wed, 24 Oct 2012 13:13:00 | منبع: Toronto Star

دلایل خوبی برای ممانعت از ورود افراد مشخص به کانادا وجود دارد: داشتن سابقه کیفری، فرض اینکه شخص تهدیدی برای امنیت ساکنان محسوب گردد یا به عنوان تهدیدی برای کشور کانادا تلقی شود و حقوق بشر را نقض کرده باشد. تصمیمات پیرامون ورود افراد هر روز توسط مقامات مرزی اتخاذ می شود.

وزیر مهاجرت، جیسن کنی ، عقیده دارد که وی نیز باید در این رابطه دارای اختیار باشد.

کنی ،هفته گذشته اعلام کرد که  به دنبال کسب اختیاراتی می باشد که بتواند از ورود افراد مشخصی به کانادا جلوگیری کند در صورتی که  این امر با توجه به " سیاست ملی" قابل توجیه باشد.در نظر گرفتن سیاست ملی، واژگانی مبهم است که هنوز تعریف نشده است،اما بنابر گفته وی، بیشتر به افرادی اشاره دارد که به قصد ترویج نفرت و دامن زدن به خشونت به این کشور وارد می شوند.

نی اظهار داشت که اقدام واعظی که اخیرا مبادرت به قرآن سوزی نمود و تری جونز نام داشت برای عبور از مرز، نشانگر لزوم وجود این قانون می باشد. مقامات مرزی کانادا  سربزنگاه پی بردند که جونز محکومیتی جزئی به علت نقض صلح و آرامش در ایالات متحده آمریکا داشته و توانستند  از ورود وی ممانعت کنند.

در صورتِ وجودِ  قانون پیشنهادی که در پاییز به کمیته مهاجرت مردم عادی خواهد رفت، کنی قدرت دخالت از آغاز را داشت.

با این وجود، کنی در اعمال قدرت کمرو نیست و قبلا نیز چنین اقداماتی را صورت داده است.دفتر وی، در سال 2009  از ورود نماینده انگلیسی مجلس که جرج گالوِی نام داشت به کانادا ممانعت کرد چون  گفته می شود که وی از حماس حمایت کرده و کانادا این گروه را به عنوان گروهی تروریستی می شناسد. یک سال بعد، دادگاه فدرال اظهار داشت که وی به علت خوشایند نبودن عقاید سیاسی برای دولت رد شده است و دلیل آن امنیت ملی نبوده است.

در نتیجه، ارتباط  مستدلی مبتنی بر اعمال چنین قانون جدیدی به صورت خود سرانه و بدون هماهنگی وجود دارد و ممکن است،  طرفداران آزادی بیان این گونه استدلال کنند که نباید نقش دولت دور نگهداشتن کسانی باشد که عقاید آنها جمعا از نظر ما سزاوار سرزنش می باشد.

با این وجود، کنی اظهار داشت که  تلاش خواهد کرد تا از عدم سوء استفاده از این قانون مطمئن گردد. وی قصد دارد تا لیستی از ضوابط  منتشر کند که بتوان یک نفر را در مقابل  کمیته پارلمانی رد کرد و وی  به حزب  خود و مخالفان برای اظهار نظر  دسترسی داشته باشد.کنی مصر است که به دنبال کسب قدرتی گسترده و تعمیم یافته نیست که از پذیرش افرادی در کانادا جلوگیری نماید که با عقاید سیاسی آنها موافق نیست.

ولی سوال اینجاست:  اگر کنی هم اکنون می تواند در موارد استثنایی مرزی  دخالت کند، چرا لازم است تا آن را به صورت قانون حفظ کند ؟ و داشتن سابقه دولت وی، چگونه مطمئن خواهد بود که از این قانون سوء استفاده نخواهد شد؟ ما نمی توانیم.این برنامه بدی است و عاقلانه است که وزیر اکنون آنرا حذف نماید.

منبع: http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1272344--kenney-seeks-checks-on-ministerial-power-in-new-immigration-law