English

وجود ابهام در قوانین مهاجرت موجب عدم اجرای عدالت در مورد درخواست کنندگان می گردد

تاریخ انتشار: Wed, 25 Feb 2015 11:11:00 | منبع: National Post

بنا بر اظهار دادگاه فدرال کانادا، شیوه ارزیابی مهاجران تحت برنامه کارگران ماهر فدرال بسیار مبهم است و وجود ابهام موجب می شود تا بنا بر تعبیری که از قوانین موجود شکل می گیرد، درخواست کننده ای رد شود یا با امتیاز بسیار بالایی پذیرفته شود.

پروسه جدید ارزیابی مهاجران احتمالیِ گروه اقتصادی

یک کارشناس سیستم های مالی از کشور پاکستان که سال گذشته جهت دریافت اقامت دائم کاناد تحت برنامه کارگران ماهر اقدام کرده بود از بیست و پنج امتیاز، تنها پنج امتیاز در بخش تحصیلات فرم ارزیابی خود دریافت کرد. در دادگاه مشخص شد که ارزیابیهای مختلف از همان مدرک تحصیلی منجر به احراز نوزده تا بیست و سه امتیاز می شود.

سسیلی استریکلند، قاضی دادگاه فدرال اعلام کرد که دریافت تمام سه گونه امتیاز مورد بحث،  منطقی و صحیح می نماید.

در توضیح تصمیم اخیر که در هفته جاری اعلام گردید،  قاضی استریکلند چنین اظهار داشت که وی به این نتیجه رسیده است که تصمیم افسران مهاجرت منطقی بوده است. با این وجود، برداشت دیگری که توسط درخواست کننده مطرح شده است نیز محتمل می باشد.

وی چنین رای خود را اعلام کرد :" این روند کمتر از آنچه که باید شفاف است."

ماتیو جفری ، وکیل درخواست کننده که مینا ایجاز نام دارد طی مصاحبه ای اعلام کرد : " کمی نامعقول می نماید."

تمام این قوانین کاملا جدید می باشند و قوانینی که درباره ارزیابی تعداد امتیازات مورد نیاز جهت کسب صلاحیت لازم است نیز اخیرا توسط محافظه کاران بازنگاری شده است.

این پرونده برای اولین بار چالش برانگیز شد و به طی زمان بسیاری در دادگاهها نیاز است تا مشخص شود که قوانین چگونه نوشته شده اند و نیز تعبیر می گردند.

در سیستم جدید، درخواست کنندگان تحت برنامه کارگران ماهر فدرال ( FSW )  بر اساس سن، تحصیلات، داشتن مهارت در زبانهای رسمی کانادا ، داشتن پیشنهاد کاری ، داشتن تجربه کاری و قابلیت تطبیق با محیط ارزیابی می گردند.

اداره مهاجرت وشهروندی کانادا ( CIC ) ، سه سازمان خصوصی را تائید کرده است که درخواست کنندگان می توانند بواسطه این سه سازمان و در ازای پرداخت هزینه از یک ارزیابی معادل بهره مند گردند. بدین معنا که این سازمانها تلاش می کنند تا متناسب با تحصیلات فرد درخواست کننده برای وی موقعیت مناسبی در جامعه کانادا ایجاد کنند،  چنانکه شایسته فرد باشد.

در دادگاه مطرح شد که خانم ایجاز لیسانس خود را از دانشگاه پنجاب دریافت نموده و در پی آن دو سال نیز دوره های تخصصی حسابداری را طی کرده است و گواهی مذکور را نیز دریافت کرده است.

سازمانی که مدارک خارجی ( ( WES را ارزیابی می کند ، اعلام کرد که مدرک وی معادل مدرک لیسانس دانشگاههای کانادا نمی باشد و دقیقا معادل دو سال از  دوره لیسانس را طی کرده است که به معنای ناتمام گذاشتن دوره است.  

با این فرض که تحصیلات وی ناتمام است، تنها پنج امتیاز برای دیپلم دبیرستان خود احراز کرده است. در صورتی که مدرک کاردانی داشت، نوزده امتیاز دریافت می کرد یا در صورتی که مدرک لیسانس و گواهی وی برابر با مدارج دانشگاههای کانادا پذیرفته می شد، می توانست بیست و سه امتیاز دریافت نماید.

در نهایت، اداره شهروندی و مهاجرت کانادا کلا پنجاه و هفت امتیاز به وی اعطاء کرد که ده امتیاز کمتر از میزان لازم ( شصت و هفت امتیاز)  بود. این نقصان به علت امتیازات پائین در بخش تحصیلات حاصل شده بود. درخواست وی رد شد و به دادگاه فرجام خواهی ارجاع شد.

اگر چه قاضی استریکلند نیز درخواست وی را رد کرد چون پنج امتیاز داده شده نیز یک گزینه منطقی تلقی شد. قاضی این مشکل را یک معضل وابسته به سیستم دانست و اظهار داشت که این معضل نیازمند بررسی موشکافانه بیشتری می باشد.

تیموتی اواِن ، رییس WES عنوان کرد که ارجاع درخواست به دادگاه فرجام خواهی نشانگر عملکرد مثبت سیستم است. بیشتر درخواست ها نهایتا پذیرفته می شوند و تعداد کمی از درخواستهای رد شده  نیز مجددا بررسی می گردند.

 وی احتمال می دهد که دولت بنا بر تعداد دادخواست های دریافت شده از جانب دادگاه و فرجام خواهیها تغییراتی را در سیستم اعمال کند.

سونیا لزاژ، سخنگوی اداره مهاجرت و شهروندی اظهار داشت که وزارت مهاجرت از حمایت دادگاه از تصمیم افسران مهاجرت خشنود است. با این وجود، نگرانیهای قاضی را نیز بجا می شمارد.

وی می افزاید، ما رای دادگاه را ارزیابی می کنیم تا در صورت لزوم اقدامات مقنضی انجام گردد.

" در صورتی که دادگاه فدرال وجود استفهام در این تصمیم را تایید کند، درخواست کننده می تواند درخواست را جهت دادخواهی  به دادگاه فدرال ارجاع دهد...بااین وجود، هنوز زود است که در این مورد نظر بدهیم."

منبع :

http://news.nationalpost.com/2015/02/03/immigration-rules-so-unclear-same-applicant-can-be-given-high-pass-or-a-fail-on-same-paperwork-court-says/