English

شرایط جدید دریافت حق شهروندی کشور کانادا روز 11 جون اجرا خواهد شد

تاریخ انتشار: Sun, 07 Jun 2015 14:44:00 | منبع: ITC

شرایط جدید دریافت حق شهروندی کشور کانادا بزودی اجرا خواهد شد

مجموعه ای از اصلاحات نهایی که در جهت تحکیم و بروز رسانی قوانین مرتبط با حق شهروندی کانادا منظور شده است از یازدهم جون به صورت کامل اجرا خواهد شد. بخشی از این تغییرات نیز در سال گذشته مورد تائید پارلمان قرار گرفته است.

مجموعه نخست این قوانین که در تابستان گذشته اجرا شدند تا اعتبار حق شهروندی کانادا افزایش یابد و زمان رسیدگی به تقاضانامه ها کاهش یابد نیز ثمربخش بوده است. تقاضانامه های جدید در طول یکسال یا کمتر نهایی می گردند و انتظار می رود تا به پرونده های قدیمی تر نیز تا پایان سال مالی 2015 رسیدگی شود. نتیجه نهایی تا 31 مارچ 2016 به افرادی اعلام خواهد شد که قبل از اول آوریل 2015 تقاضای خود را جهت دریافت حق شهروندی ارائه کرده اند.

از چمله این اصلاحات می توان به مانع شدن از دریافت حق شهروندی افرادی اشاره نمود که به منظور عدم پرداخت مالیات بواسطه حق شهروندی از این سیستم سوء استفاده کرده اند بدون آنکه به اقتصاد کانادا کمک کرده باشند یا اهمیتی برای این کشور قائل باشند.

تغییرات اصلی که از یازدهم جون 2015 اجرا می شود:

  • متقاضیان بزرگسال باید هم اکنون حداقل 1460 روز ( چهار سال) را طی شش سال قبل از تاریخ  ارائه تقاضانامه خود در کانادا  حضور فیزیکی داشته باشند و همچنین باید 183 روز را در هر چهار سال در محدوده دوره مشخصی در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند. این تغییر با این هدف اعمال شده است تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان حق شهروندی برای کانادا اهمیت قائل می باشند و با این کشور احساس یگانگی می کنند.
  • متقاضیانی که بین 14 تا 64 سال دارند باید یک دانش پایه داشته باشند و از یک سطح زبانی مطلوب نیز برخوردار باشند. این تغییر نیز با هدف اطمینان از آمادگی بیشتر متقاضیان برای زندگی در کانادا اعمال می شود.
  • این تغییرات به شکل خودکار شامل کاناداییهای بی هویت نیز خواهد شد که قبل از 1947 متولد شده اند و در اول ژانویه 1947 شهروند کانادا شمرده نشده اند. در زمانی که برای نخستین بار قانون شهروندی کانادا اجرا شد. این تغییر همچنین شامل فرزندان آنها نیز می شود که در خارج از کانادا به عنوان نسل اول متولد شده اند.
  • متقاضیان بزرگسال باید رسما نشان ثابت کنند که به مجرد دریافت حق شهروندی قصد اقامت در کانادا را دارند و متعهد به پرداخت مالیات بر درآمد نیز می باشند تا واجد شرایط دریافت حق شهروندی محسوب گردند.
  • برای حفظ یکپارچگی سیستم اعمال شده هم اکنون مجازاتهای سنگین تری برای کلاهبرداری، تقلب و ارائه اطلاعات کذب در نظر گرفته شده است( حداقل جریمه نقدی معادل صد هزار دلار و یا مجازات تا پنج سال زندان). این تغییر نیز با هدف ایجاد مانع برای متقاضیان بی وجدانی اعمال شده است که قصد ارائه اطلاعات کذب داشته یا این ایده را به دیگران منتقل می کنند.
  • مشاورانی که در زمینه مهاجرت فعالیت می کنند و عضو شورای نظارت نیز می باشند ( ICCRC) باید از یک مجموعه قوانین جدید پیروی نمایند. تنها اعضای ICCRC، وکیلان و سردفترداران ( از جمله دستیاران وکیلان دادگستری و دانشجویان حقوق) می توانند به متقاضیان حق شهروندی، مشاوره یا اطلاعات ارائه نمایند.
  • فرمهای جدیدی که جهت ارائه تقاضا منظور شده اند همسو با قوانین جدید می باشند و در یازدهم جون 2015 در سایت اداره مهاجرت و شهروندی (CIC) قرار خواهند گرفت. به تقاضانامه هایی که از فرمهای قدیمی در آنها استفاده شده است و پس از دهم جون 2015 دریافت شده اند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

منبع: http://www.itc-canada.com/News/News/New_requirements_for_Canadian_citizenship_are_coming_soon.htm