English

جايزه شهروندی كانادا

تاریخ انتشار: Wed, 09 Mar 2011 06:40:00 | منبع: Canada News Centre

جیسون کنی، وزير امور تابعيت و مهاجرت، در تاریخ ۷ مارچ ۲۰۱۱ از مردم کانادا درخواست کرد که نامزدهای خود را برای دریافت جایزه شهروندی کانادا معرفی کنند.

این جایزه معتبر براي ادای احترام به کانادایی هايي که سهم مهمی در ترویج حقوق و مسئولیت های شهروندی کانادا داشته و همچنین به افتخار کانادایی هايي که سهم برجسته ای در کمک به تازه واردین در ادغام در جامعه کانادا داشته اند در نظر گرفته شده است.

جايزه شهروند كانادايي به افرادي تقديم خواهد شد كه به رشد تاريخ كانادا به واسطه ترويج ارزشهاي شهروندي براي همه كانادايها و ساخت يك اختلاف واقعي در زندگي تازه واردين به كانادا كمك مي نمايند. وزير كني گفت:" شهروندان ما، با مهرباني و سخاوت خود در كمك به ادغام تازه واردين، با نمونه های مثال زدنی، نشان داده اند كه شهروند خوب به جامعه خود خدمت مي نمايد".

جايزه شهروند كانادايي براي كارهاي داوطلبانه انجام شده ارائه خواهد شد. برندگان توسط يك گروه شامل؛ قضات از سرتاسر كانادا و در طول هفته شهروند كانادايي از ۱۷ تا ۲۳ اكتبر ۲۰۱۱ اعلام مي گردد. هر فرد برگزيده مفتخر به دريافت يك برگ افرای طلا و گواهينامه امضاء شده توسط وزير خواهد شد.

منبع: http://news.gc.ca/web/article-eng.do?m=/index&nid=593979