English

جذب مهاجرین از طریق برنامه مهاجرت استانی جزیره پرنس ادوارد تحت سیستم پذیرش سریع

تاریخ انتشار: Mon, 16 Mar 2015 11:11:00 | منبع: PEI

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا ( CIC ) از  یک سیستم جدید جهت مدیریت درخواست نامه های اقامت دائم استفاده می کندکه برنامه پذیرش سریع نام دارد. اگر تمایل دارید که به کانادا مهاجرت کنید و واجد شرایط یکی از برنامه های فدرال تحت برنامه پذیرش سریع نیز می باشید ، می توانید از طریق سایت اینترنتی اداره مهاجرت وشهروندی یک پروفایل به صورت آنلاین  برای خود ایجاد کنید.

پروفایل شما به مجرد اینکه تمام معیارها لحاظ گردید برای یکسال تمام در مجموعه سیستم پذیرش سریع قرار خواهد داشت. در تعداد پروفایل های پذیرفته در مجموعه محدودیتی وجود ندارد و ضرب العجلی نیز برای زمان ارائه پروفایل ها در نظر گرفته نشده است. بر اساس اطلاعاتی که ارائه کرده اید به پروفایل شما امتیاز داده می شود و از افرادی که رتبه برتر را کسب می کنند،  دعوت بعمل می آید که  تا در مدتی که امکان جذب مهاجرین وجود دارد در سرتاسر سال جهت ارائه درخواست برای دریافت اقامت دائم اقدام نمایند. 

شما می توانید اقدامات بسیاری جهت افزایش امتیاز خود انجام دهید و شانس خود را نیز جهت دریافت دعوتنامه برای ارائه درخواست افزایش دهید. از جمله این اقدامات، تقویت مهارتهای زبانی یا بالا بردن سطح تحصیلات، داشتن پیشنهاد کاری معتبر از جانب کارفرمای کانادایی یا برقراری ارتباط با استانها/مناطق به صورت مجزا به منظور شرکت در برنامه مهاجرت استانی می باشند.

هم اکنون، استان PEI  فقط یک فرم ساده  که مربوط به سیستم پذیرش سریع است در سایت اینترنتی خود قرارداده است. شما جهت استفاده از فرم مذکور باید از قبل پروفایلی مطابق با استانداردهای اداره مهاجرت و شهروندی کانادا ( (CIC در سیستم پذیرش سریع (Express Entry) ایجاد کرده باشید و اکنون جهت افزایش امتیاز خود باید یک پیشنهاد کاری از جانب کارفرمای کانادایی دریافت کرده باشید یا در برنامه مهاجرت استانی از سوی استان مورد نظر خود  به عنوان نامزد برگزیده شده باشید.

به مجرد اینکه فرم را به اداره ما ارائه نمودید به عنوان فردی پنداشته خواهید شد که برای مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد علاقه خود را ابراز کرده اید و نظر به اینکه این فرم به عنوان یک درخواست نامه رسمی جهت شرکت در برنامه مهاجرت استانی پرنس ادوارد محسوب نمی گردد، هزینه ای نیز جهت پرداخت در نظر گرفته نشده است.

اگر قبلا پروفایل خود را در سیستم پذیرش سریع ایجاد کرده اید و علاقمند به ادامه زندگی و کار خود در جزیره پرنس ادوارد نیز می باشید ، لطفا فرم زیر را پر کنید:

http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2817.pdf

و به آدرس expressentry@gov.pe.ca  ایمیل نمایید.

ضمنا، تضمینی مبتنی بر بررسی یا پذیرش تمام پروفایلهای ثبت شده در سیستم پذیرش سریع برنامه مهاجرت استانی پرنس ادوارد وجود ندارد. تنها با افرادی تماس گرفته خواهد شد که امکان جذب آنها در برنامه مهاجرت استانی پرنس ادوارد میسر باشد.

تمام پرسشهای مرتبط با پروسه سیستم پذیرش سریع جزیره پرنس ادوارد باید به آدرس  opportunitiespei@gov.pe.ca  ایمیل گردند.

منبع: http://www.opportunitiespei.ca/pnp/index.php3?number=1052516&lang=E