English

کبک، سقف مشخصی برای پذیرش متخصصین از رشته های مورد نیاز قرار داده است

تاریخ انتشار: Thu, 22 Mar 2012 13:09:00 | منبع: Industrial Alliance

برای سه سال متمادی، MICC (اداره مهاجرت و جوامع فرهنگی کبک) برنامه های متعددی برای انتخاب مدارک دریافت داشته است. در زیر طبقه مهاجرت اقتصادی (کارگران ماهر و تجار)، تعداد پرونده های دریافتی از ۳۰۰۰۰ پرونده در سال ۲۰۰۸ به ۶۵۰۰۰ پرونده در سال ۲۰۱۱ تغییر کرده است. در چنین وضعیتی و در برخی موارد، بررسی پرونده ها، سه سال پس از دریافت شان آغاز می شود.

بنابراین، در ۲۱ مارس ۲۰۱۲، وزیر مهاجرت و جوامع فرهنگی تصمیماتی در زمینه دریافت پرونده ها از رشته های مورد نیاز گرفته است (متن اصلی به زبان فرانسه). متعاقب این تصمیم گیری، وزیر مهاجرت مشخص کرده است که حداکثر تعداد پرونده هایی که می توان بر اساس طبقه مهاجرت اقتصادی مورد پذیرش قرار داد چقدر است.

وزیر دارایی در سخنرانی خود در ۲۰ مارس ۲۰۱۲ اعلام کرد که این تصمیم، در انتظار تصویب توسط مجمع عمومی کبک می باشد تا به صورت یک لایحه درآید و با عطف به ما سبق به همین تاریخ و به دستور وزیر مهاجرت، به مرحله اجرا درآید.

تعداد پرونده های مورد پذیرش توسط این زیرطبقه مهاجرتی

۱- تجار

 • سرمایه گذاران
  حداکثر ۲۷۰۰ پرونده از تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۲ (ساعت ۱۹ به وقت کبک) تا ۳۱ مارس ۲۰۱۳ (ساعت ۱۹ به وقت کبک).
 • کارآفرینان و خویش فرمایان:
  حداکثر ۲۱۵ پرونده از تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۲ (ساعت ۱۹ به وقت کبک) تا ۳۱ مارس ۲۰۱۳ (ساعت ۱۹ به وقت کبک).

۲- متخصصین و کارگران ماهر

 • گروه ۱:
  هیچ محدودیتی برای پذیرش پرونده ها نیست

  در صورتی که دارای شرائط زیر باشید، در این گروه جای خواهید گرفت:
 1. شما به عنوان یک کارگر ماهر یا متخصص که کار پاره وقت داشته اید، مدتی در کبک اقامت گزیده اید. شما صلاحیت کافی برای برنامه تجربه کبک (متخصص و کارگر ماهر موقت) را دارا هستید و یا صلاحیت کافی برای پذیرش بر اساس رشته های مورد نیاز تحت برنامه کارگر ماهر را دارا می باشید.
 2. شما دیپلم خود را از یک موسسه آموزشی در کبک به دست آورده اید و یا اینکه در شرف به دست آوردن دیپلم آموزشی خود هستید تا بتوانید بر اساس برنامه تجربه کبک (دانش آموختگان کبک) اقدام نمایید.
 3. شما مدتی در کبک به عنوان یک دانشجوی خارجی اقامت داشته اید و صلاحیت ارائه درخواست بر اساس رشته های مورد نیاز را تحت برنامه کارگر ماهر فدرال دارا می باشید و می توانید پرونده خود را در کبک ثبت نمایید.
 4. شما موقتاً در کبک تحت چارچوب برنامه youth exchange بر اساس توافق بین المللی اقامت داشته اید که مثلا می توان به یک برنامه تعطیلات کاری اشاره کرد. شما تمام وقت در کبک مشغول به کار بوده اید و صلاحیت ارائه درخواست بر اساس این برنامه را دارا هستید و پرونده خود را در کبک به ثبت می رسانید.
 5. اگر شما یا همسرتان، دیپلمی از یک موسسه آموزشی و در رشته ای دریافت کرده باشید که بتواند به شما ۱۲ تا ۱۶ امتیاز تحت معیارهای آموزشی موجود در راستای انتخاب متخصصین و کارگران ماهر بدهد (لیست را به زبان فرانسه مشاهده کنید). تعداد سال های مورد نیاز برای مطالعه جهت به دست آوردن دیپلم باید حداقل برابر با تعداد سال هایی باشد که جهت به دست آوردن دیپلم در کبک صرف می شود. ضمنا، در موقع ارائه درخواست، نباید بیش از 5 سال از تاریخ دریافت دیپلم شما گذشته باشد. در غیر این صورت، باید حداقل یک سال تجربه عملی و به صورت تمام وقت داشته باشید و همچنین باید حداقل یک سال از تاریخ پنج ساله مجاز برای ثبت نام گذشته باشد.
 6. شما یا همسرتان یک پیشنهاد کاری از طرف یک کارفرما دارید که مطابق با دستورالعمل های وزارت مهاجرت و جوامع فرهنگی کبک می باشد.
 7. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا به شما اطلاع داده است که درخواست شما برای اقامت دائم در کانادا برای بررسی مورد پذیرش قرار گرفته است.
 8. شما موقتاً در کبک اقامت گزیده اید، شما زمانی یک شهروند کانادایی محسوب می شده اید و درخواست خود را در کبک ثبت کرده اید.
 • گروه ۲:
  حداکثر ۱۴۳۰۰ پرونده از ۲۱ مارس ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارس ۲۰۱۳ می تواند مورد پذیرش قرار بگیرد.

  در صورتی که دارای شرائط زیر باشید، در گروه (۲) جای خواهید گرفت:
 1. گر شما یا همسرتان، دیپلمی از یک موسسه آموزشی و در رشته ای دریافت کرده باشید که بتواند به شما ۶ امتیاز تحت معیارهای آموزشی موجود در راستای انتخاب متخصصین و کارگران ماهر بدهد (لیست را به زبان فرانسه مشاهده کنید). تعداد سال های مورد نیاز برای مطالعه جهت به دست آوردن دیپلم باید حداقل برابر با تعداد سال هایی باشد که جهت به دست آوردن دیپلم در کبک صرف می شود. ضمنا، در موقع ارائه درخواست، نباید بیش از 5 سال از تاریخ دریافت دیپلم شما گذشته باشد. در غیر این صورت، باید حداقل یک سال تجربه عملی و به صورت تمام وقت داشته باشید و همچنین باید حداقل یک سال از تاریخ پنج ساله مجاز برای ثبت نام گذشته باشد.
 2. شما یا همسرتان دارای دیپلمی از موسسه آموزشی کبک یا معادل این دیپلم باشید و حداقل به مدت یک سال و به صورت تمام وقت در آن زمینه مطالعات داشته باشید. . ضمنا، در موقع ارائه درخواست، نباید بیش از 5 سال از تاریخ دریافت دیپلم شما گذشته باشد. در غیر این صورت، باید حداقل یک سال تجربه عملی و به صورت تمام وقت داشته باشید و همچنین باید حداقل یک سال از تاریخ پنج ساله مجاز برای ثبت نام گذشته باشد.

توجه: اگر رشته ای که در آن موفق به اخذ دیپلم شده اید سبب شود که ۱۲ تا ۱۶ امتیاز به شما تعلق بگیرد، شما در گروه (۱) جای خواهید گرفت.

 • گروه ۳:  
  پرونده ای از این گروه پذیرفته نمی شود.

  اگر هیچکدام از شرایط گروه ۱ یا ۲ را نداشته باشید، در گروه ۳ جای خواهید گرفت.

منبع: http://www.canadaiip.com/newsletter/see.php?cid=73