English

شرایط دریافت حق شهروندی کانادا

تاریخ انتشار: Wed, 01 Jul 2015 20:05:00 | منبع: Rabble.ca

شرایط جدید دریافت حق شهروندی کانادا  از یازدهم جون 2015 اجرا میشود.

یکی از مهمترین تغییراتی که در این شرایط اعمال شده است حاکی از الزام حضور فیزیکی فرد به مدت چهار سال ظرف یک دوره شش ساله در کانادا می باشد. قانون پیشین مبتنی بر الزام حضور فیزیکی فرد به مدت سه سال ظرف یک دوره چهار ساله در کانادا بود.

به نقل از کریس الکساندر، وزیر مهاجرت و شهروندی، دیگر با انباشت طولانی پرونده ها روبرو نخواهیم بود و روال کار نیز تسهیل خواهد شد. در عین حال،  اطمینان حاصل خواهیم کرد که حق شهروندی کانادا از اعتبار بالایی برخوردار است و این اعتبار همواره حفظ خواهد شد. تعهدی داده شده بود و همگام با بالاتر رفتن ارزش حق شهروندی کانادا به این تعهد نیز وفا شده است.

شرط باطل نشدن اقامت دائم کانادا برای دو سال در یک دوره پنج ساله بدون تغییر باقی مانده است. هزینه تجدید اقامت دائم بدون تغییر باقی مانده است و این مبلغ برابر با پنجاه دلار برای یک متقاضی بزرگسال می باشد. در صورتی که تمایل دارید تا مجددا امکان ورود به کانادا برای شما میسر باشد،  همچنان باید کارت معتبر اقامت دائم به همراه داشته باشید.

اداره مهاجرت وشهروندی کانادا اکنون شدت عمل بیشتری در مورد این شرط نشان می دهد و اقامت دائم  افرادی که شرط ماندن در کانادا برای دو سال را رعایت نکنند، لغو می شود و به بخش استیناف  امور مهاجرت ارجاع داده می شود تا قبل از باطل شدن نهایی اقامت دائم و خارج شدن از خاک کانادا، دفاعیات فرد شنیده شود.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از یازدهم جون 2015 تنها فرم  جدید تقاضانامه را خواهد پذیرفت و تقاضانامه هایی که در تاریخ یازدهم جون 2015 یا پس از این تاریخ دریافت گردند و در آنها از فرم جدید تقاضانامه استفاده نشده باشد، ناقص تلقی می شوند و بازگشت داده خواهند شد. جهت ارائه مجدد تقاضانامه های ناقصی که پیش از یازدهم جون 2015 بازگشت داده شده اند باید از فرمهای جدید استفاده گردد.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا همچنین هزینه های دریافت حق شهروندی کانادا را به ششصد و سی دلار برای هر فرد متقاضی بزرگسال و دویست دلار برای فرد متقاضی کمتر از هجده سال افزایش داده است.

تغییرات اصلی که از یازدهم جون اعمال شده است، بدین قرار می باشد:

 • متقاضیان بزرگسال باید هم اکنون حداقل 1460 روز ( چهار سال) را طی شش سال قبل از تاریخ  ارائه تقاضانامه خود در کانادا  حضور فیزیکی داشته باشند و همچنین باید 183 روز را در هر چهار سال در محدوده دوره مشخصی در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند. این تغییر با این هدف اعمال شده است تا اطمینان حاصل شود که متقاضیان حق شهروندی برای کانادا اهمیت قائل می باشند و با این کشور احساس یگانگی می کنند.
 • متقاضیانی که بین 14 تا 64 سال دارند باید یک دانش پایه داشته باشند و از یک سطح زبانی برخوردار باشند. این تغییر نیز با هدف اطمینان از آمادگی بیشتر متقاضیان برای زندگی در کانادا اعمال می شود.
 • این تغییرات به شکل خودکار شامل کاناداییهای بی هویت نیز خواهد شد که قبل از 1947 متولد شده اند و در اول ژانویه 1947 شهروند کانادا شمرده نشده اند. در زمانی که برای نخستین بار قانون شهروندی کانادا اجرا شد. این تغییر همچنین شامل فرزندان آنها نیز می شود که در خارج از کانادا به عنوان نسل اول متولد شده اند.
 • متقاضیان بزرگسال باید رسما نشان ثابت کنند که به مجرد دریافت حق شهروندی قصد اقامت در کانادا را دارند و متعهد به پرداخت مالیات بر درآمد نیز می باشند تا واجد شرایط دریافت حق شهروندی محسوب گردند.
 • برای حفظ یکپارچگی سیستم اعمال شده هم اکنون مجازاتهای سنگین تری برای کلاهبرداری، تقلب و ارائه اطلاعات کذب در نظر گرفته شده است( حداقل جریمه نقدی معادل صد هزار دلار و یا مجازات تا پنج سال زندان). این تغییر نیز با هدف ایجاد مانع برای متقاضیان بی وجدانی اعمال شده است که قصد ارائه اطلاعات کذب داشته یا این ایده را به دیگران منتقل می کنند.
 • مشاورانی که در زمینه مهاجرت فعالیت می کنند و عضو شورای نظارت نیز می باشند ( ICCRC) باید از یک مجموعه قوانین جدید پیروی نمایند. تنها اعضای ICCRC، وکیلان و سردفترداران ( از جمله دستیاران وکیلان دادگستری و دانشجویان حقوق) می توانند در ازای دریافت هزینه به متقاضیان حق شهروندی، مشاوره یا اطلاعات ارائه نمایند.
 • متقاضی باید حداقل 183 روز را در مدت چهار سال را در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد. فرد باید جهت طی کامل این زمان یا جهت طی بخشی از این زمان معین شده در بازه زمانی شش ساله بلافاصله پیش از تاریخ تقاضانامه اقدام نماید ( قانون اجرایی از یازدهم جون 2015 ).
 • مدت زمانی که شخص در کانادا به عنوان فردی که اقامت دائمی ندارد، سپری کرده است در مورد بیشتر متقاضیان محاسبه نمی شود (قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • فرد متقاضی باید قصد خود را  مبتنی بر اقامت اعلام کند (قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • متقاضیانی که بین 14 سال تا 64 سال دارند بایستی آزمون زبان را با موفقیت بگذرانند (قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • این تغییرات شامل کاناداییهای بی هویت نیز خواهد شد که قبل از 1947 متولد شده اند و همچنین شامل فرزندان آنها نیز می شود که در خارج از کانادا به عنوان نسل اول متولد شده اند (قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • منع کیفری شامل متقاضیانی نیز می گردد که جرمی را در خارج از کشور خود مرتکب شده اند (قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • مشاورانی که در زمینه مهاجرت فعالیت می کنند باید از یک مجموعه نظارتی جدید پیروی نمایند.
 • به وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا اختیار داده شده است تا یک تقاضانامه را در صورتی رد کند که متقاضی تقلب کرده باشد.
 • جریمه ای که در صورت تقلب مطالبه می شود حداکثر تا صد هزار دلار می باشد و یا تا پنج زندان برای فرد خاطی در نظر گرفته خواهد شد(قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • مجازاتها و کیفرخواستهای جدید در مورد فردی اجرا خواهد شد که با آگاهی به متقاضی اطلاعاتی نادرست ارائه کرده است یا در صورتی که جهت ارائه اطلاعات یا مشاوره مجوز نداشته است نسبت به آن اقدام نموده است(قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • وزیر مهاجرت وشهروندی اختیار خواهد داشت تا نسبت به ابطال پیشتر پرونده ها تصمیم گیری کند.
 • دادگاه فدرال در مورد ابطال پرونده هایی که پیچیده می باشند، تصمیم خواهد گرفت. مانندِ ارتکاب به  جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، جرائم امنیتی، نقض حقوق بشر یا حقوق بین المللی و جرائم سازماندهی شده ( قانون اجرایی از 28 می 2015).
 • دادن توانایی تشخیص به متقاضی نسبت به آنچه که یک تقاضانامه کامل شمرده می شود و دادن آگاهی به وی پیرامون مدارکی که باید تهیه کند ( قانون اجرایی از آگوست 2014).
 • تبدیل روند اعطای حق شهروندی به روندی یک مرحله ای برای بیشتر متقاضیان. اعمال این تغییر از دوباره کاری جلوگیری می کند و زمان رسیدگی به پرونده ها نیز کاهش می یابد ( قانون اجرایی از آگوست 2014).
 • متقاضیان بزرگسال باید سابقه پرداخت  مالیات بر درآمد کانادایی خود را ارائه کنند. در صورتی که تحت قانون پرداخت مالیات بر درآمد به آن نیاز باشد  تا واجد شرایط دریافت حق شهروندی شمرده شوند ( قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • در صورتی که فرد تابعیت دوگانه داشته باشد و عضو نیروی مسلح یک کشور نیز باشد یا عضو گروهی مسلح سازماندهی شده  باشد که با کانادا در جنگی مسلحانه شرکت دارد، حق شهروندی کانادایی وی باطل خواهد شد ( قانون اجرایی از 28 می 2015)
 • حق شهروندی کانادایی افرادی که تابعیت دوگانه دارند و نسبت به اعمال تروریستی، خیانت به میهن، توطئه یا جاسوسی گناهکار شناخته شده اند با توجه به محکومیتی که در نظر گرفته شده است، باطل خواهد شد ( قانون اجرایی از 28 می 2015).
 • حق شهروندی و اقامت دائم افرادی رد خواهد شد که  عضو نیروی مسلح یک کشور  باشند یا عضو گروهی مسلح سازماندهی شده  باشند که با کانادا در جنگی مسلحانه شرکت دارند یا  نسبت به اعمال تروریستی، خیانت به میهن، توطئه یا جاسوسی گناهکار شناخته شده اند با توجه به محکومیتی که در نظر گرفته شده است ( قانون اجرایی از یازدهم جون 2015).
 • تقاضانامه فرد متقاضی در صورت ارائه اطلاعات کذب یا پنهان کردن حقیقت رد خواهد شد و متعاقبا فرد نمی تواند برای پنج سال حق شهروندی خود را دریافت نماید (قانون اجرایی از 28 می 2015).
 • ایجاد یک مکانیزم سریع جهت اعطای حق شهروندی به افرادی که در نیروی مسلح کانادا خدمت می کنند یا مبادله می شوند تا از خدمت آنان به این کشور قدردانی گردد( قانون اجرایی از جون 2014).

 

روشن است که اعمال این گونه از تغییرات ، دریافت آنرا دشوارتر و پرهزینه تر ساخته است. افزون بر آن، اداره مهاجرت وشهروندی به یک مدرک محکم نیاز دارد تا ثابت شود فرد متقاضی دریافت حق شهروندی واقعا در کانادا اقامت دارد.

منبع: http://rabble.ca/news/2015/06/here-are-new-requirements-canadian-citizenship